Насловна | Архива | ​​​​​​​ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
​​​​​​​ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ КРОЗ ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
29.11.2019. 13:54

 

Општина Пожега обавештава интерно расељена лица која су евидентирана као интерно расељена лица или поседују легитимацију интерно расељеног лица, смештена у колективном центру/неадекватном приватном смештају, а која не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, којом могу да реше своје стамбено питање, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и дoделу пакета помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен дана 15.12.2019. године на огласним таблама општине Пожега и месних заједница општине Пожега и на интернет презентацији општине Пожега и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба интерно расељених лица која имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Пожега кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 1.200.000,00 РСД и доделу пакета помоћи (грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће) у максималном износу до 200.000,00 РСД, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом. Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом и земљиште на којој се иста налази мора бити уписана у катастру непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив ће трајати од 15.12.2019. године до дана 15.01.2020. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 031/3816-401 локал 229 или код повереника за избеглице општине Пожега, адреса Трг слободе бр. 9, писарница, шалтер  број 3.