Насловна | Архива | Инклузија Рома путем службе за запошљавање - Ирес ("активност")
Инклузија Рома путем службе за запошљавање - Ирес ("активност")
26.11.2019. 12:35

Од 2000. до данас, Европска унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији. Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима, образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије. Европска унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

Општина Пожега у партнерству са Ромским центром Пожега од септемба 2019. године спроводи пројекат "Инклузија Рома путем службе за запошљавање - Ирес ("активност").

Пројекат се реализује у оквиру програма  " Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома", који спроводи Стална конференција градова и општина, а финансира Европска унија.

Општи циљ пројекта је  побољшање положаја ромске популације у локалној заједници повећањем потенцијала за запошљавање и заступљености.

Пројекат ће се спроводити 15 месеци. Укупна вредност пројекта је 66.441,65 еура, од чега ће ЕУ финансирати пројекат у иносу од  59.046,69 еура, односно 88,87%.

Специфични циљеви пројекта су :

Специфични циљ 1 : Подизање стопе запослености ромске популације

Специфични циљ 2: Основан информативни центар ИРЕС (Инфо Ромски Економски Сервис) за Роме и Ромкиње  и послодавце за сталну подршку запошљавању Рома

Циљне групе пројекта :

45 Рома и Ромкиња који ће проћи општу обуку ( животне вештине, основна ИТ и обука пословне администрације, пословна култура-предузетничке вештине...) стручне обуке, радне праксе, пословни сектор, локални послодаваци

Крајњи корисници :

Ромске породице, локална заједница, Локална самоурава , Центар за социјални рад (ЦСР), Национална служба за запошљавање (НСЗ), Привредна комора, локална предузећа, институције, ромско становништво

Очекивани резултати пројекта :

Р1: Дефинисане приоритетне вештине и занимања потребна у пословном сектору;

Р2: Подизање капацитета за запошљавање Рома и Ромкиња (30) путем стручног усавршавања и вештина пословног усавршавања

Р3: Повећање запошљивости 10 Рома и Ромкиња  кроз радну праксу у компанијама

Р4: Локални послодавци су подстакнути да  запосле 5  Рома и Ромкиња путем дониране опреме

Р5: Створен информативни центар за запошљавање Рома

Р6: Промовисање међусекторског партнерства за подршку запошљавању Рома;

Р7: Повећана видљивост донатора и потребе и потенцијали Рома