Насловна | Архива | ИНФОРМАЦИЈА за учеснике Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019.години
ИНФОРМАЦИЈА за учеснике Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019.години
18.07.2019. 12:36

Сви учесници Конкурса који су Решењем о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019.години добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема решења, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (образац- ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена, јер ће се у супротном  сматрати да су одустали од додељених средстава.