Насловна | Архива | Обавештење за црквене општине
Обавештење за црквене општине
10.07.2019. 10:32

Обавештавају се црквене општине које су учествовале на конкурсу за финансирање пројеката цркви и верских заједница из буџета општине Пожега у 2018.години да поднесу Извештај о утрошку буџетских средстава најкасније до 31.07.2019.године.

Извештај доставити у два примрека потписан и оверен печатом.

Образац извештаја се налази на сајту општине Пожега, адреса www.pozega.org.rs

Извештај се доставља у затвореној коверти на адресу: Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком:“не отварати- Извештај о реализацији пројекта“.

Председник Комисије,

Душко Ђорђевић

Прилог:

Образац Извештаја - Преузми