Насловна | Архива | Обавештење о оснивању Савета за здравље
Обавештење о оснивању Савета за здравље
09.04.2019. 10:42

У циљу сталног унапређења здравствене заштите, у јединици локалне самоуправе, поред Саветника за заштиту права пацијената, одлуком Скупштине општине Пожега, образован је и Савет за здравље.

Савет за здравље обавља и одређене послове који се тичу права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начина остваривања и заштите тих права и предлаже мере заштите и промоције права пацијената.

САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ
Општинска управа Пожега
Трг слободе бр. 9
31210 Пожега
zdravljepozega@gmail.com