Насловна | Архива | Обавештење о суфинансирању камате на пољопривредне кредите у 2019. години
Обавештење о суфинансирању камате на пољопривредне кредите у 2019. години
03.04.2019. 21:13

Обавештавају се пољопривредна газдинства са територије општине Пожега, да ће општина Пожега суфинансирати камату на пољопривредне кредите у 2019.години, а на основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2019. годину („Службени лист општине Пожега“, број 14/18), Одлуке о расподели средстава у оквиру Програма 0101, пољопривреда, фун.кл. 421, број 01-020-116/19 од 11.02.2019.године и на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пожега за 2019.годину, број 03-320-2/19 („Службени лист општине Пожега 1/19), а на основу давања претходне сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-01651/2018-09 дана 19.02.2019.године.

Ова мера подразумева одобравање субвенције на краткорочни динарски кредит који ће бити одобрен током 2019. године.

Интезитет помоћи је фиксан и износи 100% од вредности камате на одобрени краткорочни кредит.

Износ краткорочног кредита за који се субвенционише камата не може бити већи од 300.000,00 динара.

Корисник је дужан да изврши наменско трошење средстава у складу са овим Програмом.

Кредити ће се одобравати по редоследу подошењу захтева, за оне подносиоце који испуне опште критеријуме, односно до утрошка планираних средстава.

Крајњи корисници мере су индивидуални пољопривредни произвођачи, носиоци регистрованог пољопривредног газдинства које се налазе у активном статусу и имају пребивалиште на територији општине Пожега, предузетници и правна лица уписана у Централни регистар пољопривредних газдинстава.

Потребно је да се сви заинтересовани пољопривредни произвођачи обрате одабраној пословној банци у вези свих информација, у овом случају то је:

BANKA INTESA, улица Књаза Милоша бр.6, Пожега

Контакт особа Марија Брковић, телефон: 064/8777618

са којом је општина Пожега закључила уговор о пословној сарадњи, ради подношења захтева и провере испуњености за одобравање кредита.