Насловна | Архива | Обавештење о субвенционисању куповине одређене врсте механизације и опреме за пољопривреду
Обавештење о субвенционисању куповине одређене врсте механизације и опреме за пољопривреду
03.04.2019. 21:11

Обавештавају се пољопривредни произвођачи да ће општина Пожега субвенционисати куповину одређене врсте механизације и опреме за пољопривреду.

Набавку нове опреме и механизације заинтересовани корисници могу да остваре код изабраног добављача а то је фирма „Шаптовић доо„ Горобиље“.

Набавка механизације ће се субвенционисати до 50% вредности инвестиције (без ПДВ-а), а максималан износ субвенције је 100.000,00 динара по кориснику субвенције.

Захтеви се подносе на одговарајућем обрасцу пријаве у просторијама добављача пољопривредене опреме и механизације, фирме „ШАПТОВИЋ“ доо, из Горобиља.

Уз образац пријаве корисник је обавезан да достави следећу документацију:

  1. Потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства;
  2. Копију личне карте;
  3. Извод из сетвене структуре биљне производње и стања сточног фонда за 2019.годину;
  4. Потврду локалне пореске администрације да нема дуговања по основу локалних јавних прихода;

 

Конкурс је отворен од 08.04.2019. године па до утрошка средстава планираних за ову намену.

Све додатне информације у вези конкурса могу се добити у фирми „Шаптовић“ доо Горобиље путем телефона 031/721-223 и 721-566 и на телефон 031/3816-401 лок.124 општинске управе Пожега.