Насловна | Архива | 20. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
20. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
01.03.2019. 18:58

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),

За четвртак 07.03.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега


с а з и в а м
ДВАДЕСЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
3. ОДЛУКА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
4. ДОПУНА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М2 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА УЗ ЦЕНОВНИК , РЕД ВОЖЊЕ И СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА БЕСПЛАТНОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ИЗМЕЊЕН И ДОПУЊЕН СТАТУТ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА СА МИШЉЕЊЕМ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
8. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ АНЕКСА УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
10. ПРЕДЛОГ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ – ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ЈП „РЗАВ „ АРИЉЕ
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
13. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ПОЖЕГА
14. ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ – ТО РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
15. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
17. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК СО
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу