Насловна | Архива | Одлука о прекиду образовно-васпитног рада на територији општине Пожега
Одлука о прекиду образовно-васпитног рада на територији општине Пожега
14.02.2019. 17:18

На основу члана 54. статута Општине Пожега ("Сл. лист Општине Пожега" бр. 2/08, 3/10 и 8/15), члана 105 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гл. РС" бр 88/17) и на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00134/2019-07 од 13.02.2019. године, Председник доноси

Одлуку

о прекиду образовно-васпитног рада

1. Прекида се образовно-васпитни рад у основним и средњим школама на територији општине Пожега у периоду од 5 радних дана, од 18. фебруара до 22. фебруара 2019. године, из разлога да би се у околностима пријављене епидемије грипа спречило повећање броја оболелих међу децом, ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама.

2. О предузетим мерама обавестити Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 

ОПШТИНА ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК
01 број 020-88/19 од 14.02.2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Милан Божић

Прилог:

Текст Одлуке - Преузми