Насловна | Архива | 13. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
13. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
26.01.2018. 23:19

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 01.02.2018. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м
ТРИНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА
3. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ОДЛУКА O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛИКВИДАЦИЈИ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛИКВИДАЦИЈИ „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ ДОО ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
9. ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ О ЦЕНТРАЛИЗОВАНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА
10. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
11. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС – „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ДОО У ЛИКВИДАЦИЈИ
12. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС- „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
13. Извештај о спроведененим радњама после усвајања почетног ликвидационог извештаја Ј.П. „Дирекција за изградњу – Пожега“ у ликвидацији, Пожега
14. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА, ЗА 2018. ГОДИНУ
15. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ на текст Анекса уговора ОПУ-159/2017 од 20.3.2017.године.
16. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
18. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу