Насловна | Архива | Одлука о студентским наградама
Одлука о студентским наградама
15.01.2018. 15:05

На основу члана 7. Одлуке о новчаној награди студентима са територије општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 3/08 и 9/08), Савет за друштвене делатности Скупштине општине Пожега, на седници од 15.01.2018.године, донео је

О Д Л У К У

            I Награде у висини од по 25.000,00 динара, додељују се следећим студентима:

1.

Ксенија Тешић

Грађевински факултет

2.

Милорад Kотуровић

Филолошко-уметнички факултет

3.

Љиљана Антовић

Факултет техничких наука

4.

Ана Игњевић

Факултет уметности

5.

Даринка Крсмановић

Економски факултет

6.

Оливера Драгутиновић

Криминалистичко полицијска академија

7.

Стефан Крсмановић

Природно математички факултет

8.

Надица Петровић

Факултет медицинских наука

9.

Раде Милановић

Факултет техничких наука

10.

Бранка Драшковић

Правни факултет

11.

Милица Дидановић

Филолошки факултет

12.

Јелица Дидановић

Филолошки факултет

13.

Кристина Ђоковић

Стоматолошки факултет

14.

Анђела Поповић

Учитељски факултет

15.

Немања Ристовић

Биолошки факултет

16.

Ана Шојић

Пољопривредни факултет

17.

Зора Јоковић

Пољопривредни факултет

18.

Лука Миловановић

Факултет политичких наука

19.

Валентина Ђоковић

Филолошки факултет

20.

Јована Варничић

Филолошки факултет

21.

Јована Бошковић

Шумарски факултет

22.

Катарина Јелић

Природно-математички факултет

23.

Мирјана Марић

Факултет медицинских наука

24.

Софија Ђурић

Факултет за специјалну едукацију

и рехабилитацију

25.

Тијана Ђурић

Факултет политичких наука

26.

Братислав Раковић

Факултет политичких наука

27.

Јована Николић

Електротехнички факултет

28.

Маргита Вајовић

Архитектонски факултет

29.

Ирена Парезановић

Факултет драмских уметности

30.

Алекса Парезановић

Факултет драмских уметности

31.

Ивана Лазаревић

Хемијски факултет

32.

Сара Стојадиновић

Филолошко-уметнички факултет

33.

Ивана Павловић

Учитељски факултет

34.

Марија Ковачевић

Факултет техничких наука

35.

Младен Петронијевић

ФИЛУМ

36.

Јасмина Митровић

Факултет медицинских наука

37.

Милош Томић

Машински факултет

38.

Анастасија Новаковић

Стоматолошки факултет

39.

Ана Милић

Факултет организационих наука

40.

Милица Видаковић

Електротехнички факултет

41.

Анђела Поповић

Медицински факултет

42.

Миња Черњански

Стоматолошки факултет

43.

Андријана Павловић

Фармацеутски факултет

44.

Урош Ђедовић

Факултет спорта и физичког васпитања

45.

Бојана Маричић

Факултет техничких наука

46.

Драгана Јаковљевић

Правни факултет

47.

Виолета Милановић

Хемијски факултет

48.

Марија Петровић

Електротехнички факултет

49.

Александар Габоровић

Стоматолошки факултет

50.

Катарина Маричић

Факултет техничких наука

51.

Катарина Крсмановић

Филолошки факултет

52.

Душан Грујовић

Архитектонски факултет

53.

Катарина Полић

Филозофски факултет

54.

Милица Јанковић

Филозофски факултет

55.

Марко Зечевић

Медицински факултет

56.

Лидија Томић

Саобраћајни факултет

57.

Иван Јевтовић

Грађевински факултет

58.

Александра Гачић

Медицински факултет

59.

Јован Петровић

Факултет организационих наука

60.

Бојана Крсмановић

Факултет техничких наука

 

            II Учесници конкурса незадовољни Одлуком Савета могу поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема ове Одлуке.

 

01 број: 011-1/18

САВЕТ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК САВЕТА,

                                                                                                            Гордана Вуксановић