Насловна | Архива | 9. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
9. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
18.08.2017. 14:52

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист
општине Пожега'', бр. 9/16),

За четвртак 24.08.2017. године, у 10,00 сати

у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ДЕВЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА OСME СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
3. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РОГЕ“
4. ОДЛУКА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДА,
УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА СУФИНАНСИРАЊА ОБНОВЕ
ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“
ПОЖЕГА - У ЛИКВИДАЦИЈИ
6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ
7. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ИЗДАВАЊУ ЛОКАЛА – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА УГЛУ УЛИЦА Војводе Мишића и Николе Пашића
8. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на
седници)
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
10. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу