Насловна | е-Управа | Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине


 


Регистрација стамбених заједница:

Записник са седнице и Одлука о избору управника стамбене заједнице - ПРЕУЗМИ

Пријава - потребна документација - ПРЕУЗМИ

Образац пријаве за регистрацију СЗ - ПРЕУЗМИ

Образац пријаве за регистрацију - додатак СЗ - ПРЕУЗМИ


Процена утицаја затеченог стања на животну средину - ПРЕУЗМИ


Јавнa књига о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину општине Пожега - ПРЕУЗМИ


Локални регистар загађивача - Ливница Пожега Образац 1 - ПРЕУЗМИ

Локални регистар загађивача - Путеви Пожега Образац 2 - ПРЕУЗМИ


Издата акта у обједињеној процедури
2018. година

 1. Решење, "Гинко" - Преузми
 2. Решење, "ЕПС" и "Гинко" - Преузми
 3. Локацијски услови, "Дом здравља" Пожега - Преузми
 4. Употребна дозвола, Миленко Павловић - Преузми
 5. Закључак, Марица Богдановић - Преузми
 6. Пријава за гас, Радомир Ћалдовић - Преузми
 7. Грађевинска дозвола, Милан Василић - Преузми
 8. Локацијски услови, "Лава системи" - Преузми
 9. Употребна дозвола, Александар Пановић - Преузми
 10. Локацијски услови, "Икел инжењеринг" -  Преузми
 11. Употребна дозвола, Ратомир Лазаревић - Преузми
 12. Закључак о одбацивању захтева, Вељко Ашанин - Преузми
 13. Решење, Радомир Ћалдовић - Преузми
 14. Решење, Боре Борчић - Преузми
 15. Решење, Боре Борчић - Преузми
 16. Потврда за пријаву радова, Саша Матовић - Преузми
 17. Закључак о одбацивању захтева, стубна трафостаница, "Гинко" Пожега - Преузми
 18. Закључак о одбацивању захтева, кабловски вод, "Гинко" Пожега - Преузми
 19. Локацијски услови, "Техничка школа" Пожега - Преузми
 20. Употребна дозвола за гас, Драган Јелић - Преузми
 21. Закључак о одбацивању захтева, Марица Богдановић - Преузми
 22. Решење, "Центар за социјални рад" - Преузми
 23. Употребна дозвола за гас, Владе Рајевић - Преузми
 24. Решење, "ЕПС Дистрибуција" - Преузми
 25. Локацијски услови, "Јелен До" - Преузми
 26. Грађевинска дозвола, Душица Бербатовић, Душан Крстић и "West-In" - Преузми
 27. Решење за гас, Драган Јелић - Преузми
 28. Потврда за пријаву радова, Дејан Милић - Преузми
 29. Решење, Саша Матовић - Преузми
 30. Решење за гас, Рајевић Владе - Преузми
 31. Употребна дозвола, Брана Совровић - Преузми
 32. Локацијски услови, В. Рајевић - Преузми
 33. Локацијски услови, Д. Стевановић - Преузми
 34. Решење, "Sirogojno Company" - Преузми
 35. Грађевинска дозвола, Дејан Милић - Преузми
 36. Измена грађевинске дозволе, Раде Ђокић - Преузми
 37. Измена грађевинске дозволе, "Песак петрол" - Преузми
 38. Употребна дозвола, Раденко Бојовић - Преузми
 39. Решење о реконструкцији крова, ОШ "Петар Лековић" Пожега - Преузми
 40. Решење о одбијању захтева, Радомир Ћалдовић - Преузми
 41. Грађевинска дозвола, "Гинко" доо - Преузми
 42. Решење, јавна расвета, Општина Пожега - Преузми
 43. Потврда за пријаву радова, Никола Глишић - Преузми
 44. Локацијски услови, С. Марковић - Преузми
 45. Потврда за пријаву радова, Предраг Мијаиловић - Преузми
 46. Закључак, "ЕПС Дистрибуција" - Преузми
 47. Грађевинска дозвола, Никола Глишић - Преузми
 48. Закључак, "Песак петрол" - Преузми
 49. Закључак, Саша Матовић - Преузми
 50. Измена грађевинске дозволе, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 51. Грађевинска дозвола, Предраг Мијаиловић - Преузми
 52. Потврда за пријаву радова, Бојан Симић - Преузми
 53. Потврда за пријаву радова, "Радовић ентеријер" - Преузми
 54. Локацијски услови, "Агро еко воће" - Преузми
 55. Закључак, Никола Глишић - Преузми
 56. Потврда за пријаву радова, "BMF Company" - Преузми
 57. Употребна дозвола, Александар Цветковић - Преузми
 58. Грађевинска дозвола, Бојан Симић - Преузми
 59. Потврда за пријаву радова, ИГП "Вишњица" - Преузми
 60. Решење, Драгослав Благојевић - Преузми
 61. Закључак, "Master fruits" - Преузми
 62. Употребна дозвола, Анђелија Продановић - Преузми
 63. Закључак, Светолик Марковић - Преузми
 64. Закључак, фекална канализација, Општина Пожега - Преузми
 65. Грађевинска дозвола, Раде Ђокић - Преузми
 66. Закључак о одбацивању захтева за грађ. дозволу, Мијаиловић Предраг - Преузми
 67. Локацијски услови, ЈКП "Наш Дом" Пожега - Преузми
 68. Локацијски услови, Д. Милић - Преузми
 69. Грађевинска дозвола доградња дома ученика, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 70. Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу, "Шевар" д.о.о. - Преузми
 71. Закључак о одбацивању усаглашеног захтева за грађевинску, Раде Ђокић - Преузми
 72. Употребна дозвола за стамбени објекат, Радослав Ђокић и Славица Ђокић - Преузми
 73. Употребна дозвола, Радослав Ђокић - Преузми
 74. Потврда за пријаву радова, Микан Перуничић - Преузми
 75. Грађевинска дозвола, Миломирка Пејовић - Преузми
 76. Грађевинска дозвола, "Радовић Ентеријер" - Преузми
 77. Потврда за пријаву радова, Војислав Марковић - Преузми
 78. Грађевинска дозвола, ЈКП "Наш Дом" Пожега - Преузми
 79. Потврда за пријаву радова, Сандра Јовичић - Преузми
 80. Закључак, Давор Стевановић - Преузми
 81. Закључак, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић" - Преузми
 82. Решење, Зоран Бабић - Преузми
 83. Закључак, "Радовић ентеријер" - Преузми
 84. Локацијски услови, Б. Симић - Преузми
 85. Решење, "Вишњица" - Преузми
 86. Закључак, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић"  - Преузми
 87. Решење, Анђелија Продановић - Преузми
 88. Решење, Миломирка Пејовић - Преузми
 89. Локацијски услови, Н. Глишић - Преузми
 90. Грађевинска дозвола, Микан Перуничић - Преузми
 91. Грађевинска дозвола, Сандра Јовичић - Преузми
 92. Локацијски услови, Општина Пожега, Јавна расвета Лорет - Преузми
 93. Локацијски услови, М. Пејовић - Преузми
 94. Грађевинска дозвола, "Радовић ентеријер" - Преузми
 95. Локацијски услови, "Шевар" - Преузми
 96. Употребна дозвола, "Прехрана" - Пожега
 97. Решење о одбијању захтева, Општина Пожега - Преузми
 98. Локацијски услови, сзпгр "Арса" - Преузми
 99. Локацијски услови, Д. Мићић - Преузми
 100. Локацијски услови, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 101. Потврда за пријаву радова, Горан Грковић - Преузми
 102. Грађевинска дозвола, Војислав Марковић - Преузми
 103. Грађевинска дозвола, Предраг Петровић - Преузми
 104. Решење, "Магнет комерц" - Преузми
 105. Закључак о одбацивању захтева, "Радовић ентеријер" - Преузми
 106. Закључак о одбацивању захтева, "Радовић ентеријер" - Преузми
 107. Потврда за пријаву радова, "АТМ" Севојно - Преузми
 108. Локацијски услови, "Вишњица" - Преузми
 109. Локацијски услови, М. Перуничић - Преузми
 110. Локацијски услови, П. Петровић - Преузми
 111. Локацијски услови, М. Перуничић - Преузми
 112. Локацијски услови, П. Мијаиловић - Преузми
 113. Грађевинска дозвола, Мира Ивановић - Преузми
 114. Потврда за пријаву радова, Мића Стевановић - Преузми
 115. Решење, "АТМ" доо Севојно - Преузми
 116. Закључак о одбацивању захтева, Раде Ђокић - Преузми
 117. Пријава радова, "BMF Company" - Преузми
 118. Закључак о одбацивању захтева, Миломирка Пејовић - Преузми
 119. Закључак о одбацивању захтева, "АТМ" Севојно - Преузми
 120. Закључак, Н. Глишић - Преузми
 121. Локацијски услови, А. Продановић - Преузми
 122. Одобрење по чл. 145 - "BMF Company" - Преузми
 123. Грађевинска дозвола, "BMF Company" - Преузми
 124. Потврда за пријаву радова, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 125. Потврда за пријаву радова, "Потенс перфорација" - Преузми
 126. Употребна дозвола, Видан Нешовић - Преузми
 127. Локацијски услови, "Песак петрол" - Преузми
 128. Потврда за пријаву радова, Милосав Лазаревић - Преузми
 129. Потврда за пријаву радова, "Sirogojno Company" - Преузми
 130. Закључак, Марковић Војислав - Преузми
 131. Закључак, птр "BMF Company" - Преузми
 132. Решење, ОДС ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 133. Закључак, птр "BMF Company" - Преузми
 134. Решење, "Потенс перфорација" - Преузми
 135. Решење, Милосав Лазаревић - Преузми
 136. Локацијски услови, М. Василић - Преузми
 137. Закључак, сзпгр "Арса" - Преузми
 138. Закључак, Д. Мићић - Преузми
 139. Закључак, МХЕ "Шенгољ" - Преузми
 140. Локацијски услови, Р. Ђокић - Преузми
 141. Локацијски услови, "ОДС ЕПС" - Преузми
 142. Локацијски услови, "BMF Company" - Преузми
 143. Локацијски услови, "Лава системи" - Преузми
 144. Потврда за пријаву радова, Живко Шарац - Преузми
 145. Грађевинска дозвола, Горан Грковић - Преузми
 146. Локацијски услови, "BMF Company" - Преузми
 147. Локацијски услови, В. Марковић - Преузми
 148. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 149. Закључак, П. Мијаиловић - Преузми
 150. Закључак, "Развитак" - Преузми
 151. Решење, реконструкција и адаптација "Културног центра" у Пожеги - Преузми
 152. Потврда за пријаву радова, Миле Вукојичић - Преузми
 153. Закључак о одбацивању пријаве, Живко Шарац - Преузми
 154. Грађевинска дозвола, Миле Вукојичић - Преузми
 155. Потврда за пријаву радова, "Путеви" Ивањица - Преузми
 156. Решење, спр "Пекара Ивановић" - Преузми
 157. Грађевинска дозвола, Мића Стојановић - Преузми
 158. Закључак о одбацивању захтева, Горан Грковић - Преузми
 159. Грађевинска дозвола за изградњу моста у Мршељима, ЈП "Путеви Србије" - Преузми
 160. Употребна дозвола, "Магнеткомерц" - Преузми
 161. Потврда за пријаву радова, Душанка Минков - Преузми
 162. Закључак, "Песак Петрол" - Преузми
 163. Локацијски услови, С. Јовичић - Преузми
 164. Закључак, Петровић Предраг - Преузми
 165. Локацијски услови, М. Василић - Преузми
 166. Решење о реконструкцији, Марко Маслаћ - Преузми
 167. Потврда за пријаву радова, "Ел. комерц" - Преузми
 168. Локацијски услови, М. Вукојичић - Преузми
 169. Потврда за пријаву радова, "Магнеткомерц" - Преузми
 170. Решење, Миломир Браловић - Преузми
 171. Закључак, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 172. Локацијски услови, ЈП "Путеви Пожега", мост на Каменици - Преузми
 173. Локацијски услови, П. Петровић - Преузми
 174. Закључак МХЕ Врањевина - Преузми
 175. Потврда за пријаву радова, Небојша Јеверичић - Преузми
 176. Потврда за пријаву радова, "Вишњица" д.о.о. - Преузми
 177. Закључак, Месна заједница Бакионица - Преузми
 178. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 179. Закључак, М. Василић - Преузми
 180. Закључак, Д. Мићић - Преузми
 181. Закључак, М. Вукојчић - Преузми
 182. Локацијски услови, М. Василић - Преузми
 183. Локацијски услови, "Шевар" - Преузми
 184. Локацијски услови, М. Стевановић - Преузми
 185. Потврда за пријаву радова, Славиша Крсмановић - Преузми
 186. Допуна грађевинске дозволе, "Магнеткомерц" изградња путничких лифтова - Преузми
 187. Употребна дозвола, Радојица Обренић - Преузми
 188. Грађевинска дозвола, Славиша Крсмановић - Преузми
 189. Грађевинска дозвола, Дражен Јаковљевић - Преузми
 190. Употребна дозвола, Милијан Тешовић - Преузми
 191. Решење - одобрење, Мирољуб Лазић - Преузми
 192. Потврда за пријаву радова - салаш за кукуруз, Војислав Ђуровић - Преузми
 193. Потврда за пријаву радова - стаја за узгој оваца, Војислав Ђуровић - Преузми
 194. Потврда за пријаву радова, Миле Вукојичић - Преузми
 195. Закључак о одбијању захтева, ИГП "Вишњица" - Преузми
 196. Решење о одбијању захтева, "Мирковић панели" - Преузми
 197. Решење, Миле Вукојчић - Преузми
 198. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 199. Локацијски услови, В. Ашанин - Преузми
 200. Локацијски услови, "Радовић Ентеријер", нова хала - Преузми
 201. Локацијски услови, С. Крсмановић - Преузми
 202. Решење - помоћни објекат, Милоје М. Ђурић - Преузми
 203. Употребна дозвола за гас, Велика Ћировић - Преузми
 204. Употребна дозвола, Љиљана Поповић - Преузми
 205. Употребна дозвола за гас, "Младост" а.д. Пожега - Преузми
 206. Употребна дозвола - лифт у Дому за старе, "Центар за социјални рад" - Преузми
 207. Решење за гас, Велика Ћировић - Преузми
 208. Решење за гас, Љиљана Поповић - Преузми
 209. Закључак о одбацивању захтева, Мирољуб Лазић - Преузми
 210. Решење за гас, "Младост" а.д. Пожега - Преузми
 211. Закључак, "Krisnev-MHE",  Врањевина - Преузми
 212. Локацијски услови, "Инмолд" - Преузми
 213. Локацијски услови, "BMF Company" - Преузми
 214. Употребна дозвола, Мирко Ђенић и остали - Преузми
 215. Локацијски услови, Љ. Поповић - Преузми
 216. Локацијски услови, В. Ћировић - Преузми
 217. Локацијски услови, "Младост" - Преузми
 218. Закључак, М. Стевановић - Преузми
 219. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост на Добрињској реци  2327 - Преузми
 220. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост на Добрињској реци 1825 - Преузми
 221. Решење - играоница за децу, Младенка Васиљевић - Преузми
 222. Закључак,Р.Ђокић - Преузми
 223. Закључак, "Шевар" - Преузми
 224. Решење, Пољопривредна школа - Преузми
 225. Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу Мијаиловић Предраг - Преузми
 226. Грађевинска дозвола - пословни објекат Раде Ђокић - Преузми
 227. Употребна дозвола Анђелија Продановић - Преузми
 228. Решење Драгослав Благојевић - санација равног крова - Преузми
 229. Потврда о пријави радова - "Вишњица" доо - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури
2017. година

 1. Употребна дозвола за гас, Милета Брадоњић - Преузми
 2. Употребна дозвола, Драган Радовановић - Преузми
 3. Локацијски услови, Дражен Јаковљевић - Преузми
 4. Закључак, Славиша Крсмановић - Преузми
 5. Решење за уградњу гасних инсталација, Милета Брадоњић - Преузми
 6. Употребна дозвола за радионицу, Александар Цветковић - Преузми
 7. Закључак о одбацивању захтева, Ашанин Вељко, Пожега - Преузми
 8. Локацијски услови, Ивановић Антоније, Радовци - Преузми
 9. Потврда за пријаву радова, "Потенс перфорација" Пожега - Преузми
 10. Закључак о одбацивању захтева, "Energo Izvor Plus" из Ужица - Преузми
 11. Закључак о одбацивању захтева, PTR "BMF COMPANY" - Преузми
 12. Локацијски услови, Драган Јелић - Преузми
 13. Измена грађевинске дозволе за изградњу мини млекаре, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 14. Употребна дозвола за гас, Општинска управа Пожега и ЗУО - Преузми
 15. Грађевинска дозвола, Душанка Минков - Преузми
 16. Закључак о одбацивању захтева, Зорица Агановић - Преузми
 17. Грађевинска дозвола - доградња приземног стамбеног објекта, Марија Стојановић - Преузми
 18. Закључак о одбацивању пријаве, Дана Салцито - Преузми
 19. Потврда за пријаву радова - надстрешница, "Развитак" д.о.о. - Преузми
 20. Потврда за пријаву радова, Александар Цветковић - Преузми
 21. Решење о реконструкцији моста кат. парц. 2327 КО Доња Добриња - Општинска управа Пожега - Преузми
 22. Решење - Осеченица Дивчибаре - ЕПС Дистрибуција - Преузми
 23. Решење о реконструкцији моста на Добрињској реци, Општинска управа Пожега - Преузми
 24. Решење о реконструкцији моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице, Општинска управа Пожега - Преузми
 25. Решење о реконструкцији моста у Речицама код Шукине воденице, Општинска управа Пожега - Преузми
 26. Закључак о одбацивању захтева, Драгослав Благојевић - Преузми
 27. Решење - надстрешница, Александар Цветковић, Ужице - Преузми
 28. Локацијски услови, Душанка Минков - Преузми
 29. Закључак о одбацивању захтева, Драган Јелић - Преузми
 30. Решење за надстрешницу, "Развитак" д.о.о. - Преузми
 31. Потврда за пријаву радова, Драгољуб Шишић - Преузми
 32. Потврда за пријаву радова, Тодор Томић - Преузми
 33. Потврда за пријаву радова, Александар Цветковић - Преузми
 34. Употребна дозвола за уградњу гас. инсталација, МУП Србије, ПС Пожега - Преузми
 35. Употребна дозвола за реконструкцију дечијег вртића "Бамби" - Преузми
 36. Потврда за пријаву радова, "Перфом" д.о.о. - Преузми
 37. Решење, економски објекат, Драгољуб Шишић - Преузми
 38. Грађевинска дозвола за изградњу кланице, "Boves komerc", Душковци - ПРЕУЗМИ
 39. Потврда за пријаву радова, Раде Штуловић и Раде Пејић - ПРЕУЗМИ
 40. Потврда за пријаву радова - мини млекара, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - ПРЕУЗМИ
 41. Потврда за пријаву радова, Драган Марковић - ПРЕУЗМИ
 42. Потврда за пријаву радова, Бошко Марковић - ПРЕУЗМИ
 43. Уградња гаса, Општинска управа Пожега и Златиборски управни округ - ПРЕУЗМИ
 44. Употребна дозвола за магацин, "Еуро фриго" - ПРЕУЗМИ
 45. Закључак о одбацивању захтева, Милован Марковић - ПРЕУЗМИ
 46. Употребна дозвола за гас, Рада Јеличић - ПРЕУЗМИ
 47. Употребна дозвола за гас, Босиљка Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 48. Употребна дозвола за гас, Марија Раковић - ПРЕУЗМИ
 49. Решење доградња лифта, Центар за социјални рад Пожега - ПРЕУЗМИ
 50. Грађевинска дозвола, Мин. Правде РС, Основни суд у Пожеги - ПРЕУЗМИ
 51. Решење за гас, Рада Јеличић - ПРЕУЗМИ
 52. Потврда за пријаву радова, Јелена Петровић - ПРЕУЗМИ
 53. Потврда за пријаву радова - улица Пожешких ратника, општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 54. Грађевинска дозвола, Дана Салцито - ПРЕУЗМИ
 55. Закључак о одбацивању захтева, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић" Пожега - ПРЕУЗМИ
 56. Употребна дозвола "Агро еко воће" - ПРЕУЗМИ
 57. Потврда за пријаву радова, Слободан Јордовић - ПРЕУЗМИ
 58. Привремена грађевинска дозвола "Путеви" д.о.о. Ивањица - ПРЕУЗМИ
 59. Решење за гас, Босиљка Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 60. Потврда за пријаву радова, мост на Краваричкој реци, општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 61. Употребна дозвола за гас, Ђуровић Јоксим и Којић Надежда - ПРЕУЗМИ
 62. Употребна дозвола за гас, Драган Обрадовић - ПРЕУЗМИ
 63. Употребна дозвола за гас, Милорад и Марија Петровић - ПРЕУЗМИ
 64. Решење, реконструкција улице Пожешких ратника, Општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 65. Грађевинска дозвола, "Перфом" д.о.о. Пожега - ПРЕУЗМИ
 66. Решење за гас, Ђуровић Јоксим и Којић Надежда - ПРЕУЗМИ
 67. Измена решења, "Потенс Перфорација" - ПРЕУЗМИ
 68. Употребна дозвола за гас, Добривоје Благојевић - ПРЕУЗМИ
 69. Решење за гас, Милорад и Марија Петровић - ПРЕУЗМИ
 70. Решење за гас, Драган Обрадовић - ПРЕУЗМИ
 71. Решење о одбијању захтева, Драгомир Петровић - ПРЕУЗМИ
 72. Закључак о одбацивању захтева, Дана Салцито - ПРЕУЗМИ
 73. Потврда за пријаву радова, Гордана Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 74. Потврда за пријаву радова за стамбени објекат, Ратомир Јанковић - ПРЕУЗМИ
 75. Потврда за пријаву радова на купалишном базену, Општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 76. Употребна дозвола за стамбени објекат, Стојан Зарић и Верочка Кичић - ПРЕУЗМИ
 77. Решење о грађевинској дозволи, Драгослав Благојевић - ПРЕУЗМИ
 78. Решење, "El Komerc" д.о.о. Београд - ПРЕУЗМИ
 79. Закључак о одбацивању захтева, "Boves komerc" - ПРЕУЗМИ
 80. Решење о одбијању захтева, "Инекс Будућност" - ПРЕУЗМИ
 81. Решење - приступна мрежа, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 82. Грађевинска дозвола, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 83. Решење, Општина Пожега, купалишни базен - ПРЕУЗМИ
 84. Закључак о одбацивању захтева, Јеличић Рада - ПРЕУЗМИ
 85. Решење - уградња гасних инсталација, Добривоје Благојевић - ПРЕУЗМИ
 86. Потврда за пријаву радова, Бранислав Радибратовић - ПРЕУЗМИ
 87. Потврда за пријаву радова, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 88. Потврда за пријаву радова, Велика Ћировић - ПРЕУЗМИ
 89. Потврда за пријаву радова, Вера Јованић - ПРЕУЗМИ
 90. Решење, Здравствени центар Ужице, Дом здравља Пожега - ПРЕУЗМИ
 91. Закључак о одбацивању захтева, група грађана МЗ Велика Јежевица - ПРЕУЗМИ
 92. Грађевинска дозвола, Велика Ћировић - ПРЕУЗМИ
 93. Решење, Вера Јованић - ПРЕУЗМИ
 94. Закључак о одбацивању захтева, Здравствени центар Ужице, Дом здравља Пожега - ПРЕУЗМИ
 95. Решење, Драган Марковић - ПРЕУЗМИ
 96. Решење о одбијању захтева, "Пуна кућа" - ПРЕУЗМИ
 97. Решење о одобравању изградње, Аврамовић Гордана - ПРЕУЗМИ
 98. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега - пут за Шеварице - ПРЕУЗМИ
 99. Грађевинска дозвола, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 100. Грађевинска дозвола, Миломир Ђедовић - ПРЕУЗМИ
 101. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега и "Развојна агенција" Пожега - ПРЕУЗМИ 
 102. Закључак о одбацивању захтева, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 103. Закључак о одбацивању захтева, Мирослав Врањевац - ПРЕУЗМИ
 104. Употребна дозвола, Мирослав Врањевац - ПРЕУЗМИ
 105. Закључак о одбацивању усаглашеног захтева, Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ
 106. Закључак о одбацивању захтева, Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ
 107. Потврда за пријаву радова, Горан Васиљевић - ПРЕУЗМИ
 108. Решење о одбијању захтева, "Ратко Митровић" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 109. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, ОШ "Емилија Остојић"- ПРЕУЗМИ
 110. Закључак о одбацивању захтева, Општинска управа Пожега - Преузми
 111. Закључак о одбацивању захтева "Телеком Србија", усаглашен - ПРЕУЗМИ
 112. Закључак о одбацивању захтева "Krisnev MHE" - ПРЕУЗМИ
 113. ЛУ Павловић Јелена, закључак - ПРЕУЗМИ
 114. ЛУ Голубовић Велимир, негативно - ПРЕУЗМИ
 115. ЛУ "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 116. ЛУ "Телеком" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 117. ЛУ "Ратко Митровић - асфалтна база" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 118. ЛУ "Пуна Кућа" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 119. ЛУ Јеверичић Небојша - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 120. ЛУ Василић Милан - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 121. ЛУ Грковић Горан - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 122. ЛУ Благојевић Драгослав - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 123. Употребна дозвола за пословни објекат, Милијан Мирковић - ПРЕУЗМИ
 124. Закључак о одбацивању пријаве, Општина Пожега, Општинска управа - ПРЕУЗМИ
 125. Закључак о одбацивању захтева, Милијан Мирковић - ПРЕУЗМИ
 126. Грађевинска дозвола, МБА Ратко Митровић - ПРЕУЗМИ
 127. Грађевинска дозвола, Небојша Јеверичић - ПРЕУЗМИ
 128. Решење о одбијању захтева, "Топ експрес" - ПРЕУЗМИ
 129. Закључак о одбацивању захтева, "Master Fruits" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 130. Закључак о одбацивању захтева, Боре Борчић - ПРЕУЗМИ
 131. Решење, "Потенс перфорација" - ПРЕУЗМИ
 132. Закључак о одбацивању захтева, Вера Јовановић - ПРЕУЗМИ
 133. Решење - Општинска управа, реконструкција пута за Шеварице - ПРЕУЗМИ
 134. Употребна дозвола, "Агро еко воће" - ПРЕУЗМИ
 135. Употребна дозвола, Мирјана Пањевић и остали - ПРЕУЗМИ
 136. Грађевинска дозвола, пекара "Жунић" - ПРЕУЗМИ
 137. Потврда за пријаву радова, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 138. Решење о адаптацији помоћног објекта, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 139. Потврда за пријаву радова, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 140. Закључак о одбацивању захтева, Драгослав Благојевић - ПРЕУЗМИ
 141. Решење о доградњи помоћног објекта, Војин Крџић - ПРЕУЗМИ
 142. Грађевинска дозвола за изградњу моста на Краваричкој реци - ПРЕУЗМИ 
 143. Употребна дозвола за стамбени објекат, Милоје Ђурић - ПРЕУЗМИ
 144. Решење - Општина Пожега и Златиборски управни округ, замена столарије - ПРЕУЗМИ
 145. Закључак о одбацивању захтева, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 146. Употребна дозвола за уградњу гасних инсталација, ТП "Инекс Будућност" - ПРЕУЗМИ
 147. Закључак о одбацивању захтева, Милан Василић - ПРЕУЗМИ
 148. Употребна дозвола за стамбено-пословни објекат, Радојко Недић - ПРЕУЗМИ
 149. Грађевинска дозвола, Ратомир Јанковић - ПРЕУЗМИ
 150. Решење за изградњу помоћног објекта, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 151. Потврда за пријаву радова, "Магнеткомерц" - ПРЕУЗМИ
 152. Закључак о одбацивању захтева, Милоје Ђурић - ПРЕУЗМИ
 153. Потврда за пријаву радова, вртић "Бамби" - ПРЕУЗМИ
 154. ЛУ Василић Милан - стамбени објекат бр 2. - ПРЕУЗМИ графикон 2. - ПРЕУЗМИ
 155. ЛУ Василић Милан - стамбени објекат бр 1. - ПРЕУЗМИ  графикон 1. - ПРЕУЗМИ
 156. Закључак о одбацивању захтева, "Boves komerc" - ПРЕУЗМИ
 157. Грађевинска дозвола, Ивана Арсић - ПРЕУЗМИ
 158. Решење о реконструкцији објекта - Предраг Симеуновић - ПРЕУЗМИ
 159. Потврда о пријави радова, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 160. Решење - уградња гасних инсталација, "Инекс будућност" - ПРЕУЗМИ
 161. Употребна дозвола, "Борбени сложени системи" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 162. Закључак о одбацивању захтева, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 163. Грађевинска дозвола, "Sirogojno Company" - ПРЕУЗМИ
 164. Закључак, "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ
 165. Решење по члану 145, Бошко Марковић - ПРЕУЗМИ
 166. Грађевинска дозвола - Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - ПРЕУЗМИ
 167. Закључак о одбацивању захтева, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 168. Закључак о одбацивању захтева, "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ
 169. Решење - доградња гараже, Славенко Савић - ПРЕУЗМИ
 170. Грађевинска дозвола, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 171. Потврда за пријаву радова, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 172. Потврда за пријаву радова, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 173. ЛУ - Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ , граф. - ПРЕУЗМИ
 174. Закључак о одбацивању захтева, Предраг Симеуновић - ПРЕУЗМИ
 175. Потврда за пријаву радова "ЕПС Дистрибуција", огранак Чачак - ПРЕУЗМИ
 176. Решење о реконструкцији објеката, О.Ш. "Емилија Остојић" - ПРЕУЗМИ
 177. Употребна дозвола за уградњу гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 178. Решење, адаптација стамбеног објекта, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 179. Потврда за пријаву радова, "Пан Комерц" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 180. Решење о изградњи подземног оптичког кабла, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 181. Употребна дозвола за стамбени објекат, Светлана Савић - ПРЕУЗМИ
 182. Закључак о одбијању захтева, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 183. Решење о уградњи гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 184. Решење о усвајању захтева за уградњу гасних инсталација, "Инмолд пласт" - ПРЕУЗМИ
 185. Решење "ЕПС Дистрибуција" - огранак Чачак и Марко Антовић - ПРЕУЗМИ
 186. Решење о грађевинској дозволи, Месна заједница Каленићи - ПРЕУЗМИ
 187. Решење "Пегаз" д.о.о., Ивањица - ПРЕУЗМИ
 188. Решење о грађевинској дозволи, "Општина Пожега" и "Развоја агенција" Пожега - ПРЕУЗМИ
 189. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 190. Употребна дозвола за пословни простор, Рада Радић - ПРЕУЗМИ
 191. Закључак о одбијању захтева, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 192. Решење о одбијању захтева, "Sirogojno Company" - ПРЕУЗМИ
 193. Решење о одбијању захтева, Миломир Ђедовић - ПРЕУЗМИ
 194. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 195. Измена грађевинске дозволе, Марија Ршумовић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 196. Решење "ЕПС Дистрибуција" - ПРЕУЗМИ
 197. Измена решења по чл. 145. "Вишњица" д.о.о., Пожега - ПРЕУЗМИ
 198. Закључак о одбацивању захтева ОШ "Емилија Остојић", Пожега - ПРЕУЗМИ
 199. Употребна дозвола, "Дента" - ПРЕУЗМИ
 200. Потврда за пријаву радова, "Агро Еко воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 201. Закључак, одбацује се захтев ИГП "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 202. Решење, стоматолошка ординација "Дента" - ПРЕУЗМИ
 203. Решење, реконструкција вртића "Бамби" - ПРЕУЗМИ
 204. Потврда за пријаву радова "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 205. Решење "Инмолд пласт" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 206. Потврда за пријаву радова "Вектра" д.о.о., Пријановићи - ПРЕУЗМИ
 207. Решење "Агро Еко Воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 208. Потврда за пријаву радова, "Дрим" д.о.о., Расна - ПРЕУЗМИ
 209. Употребна дозвола за стамбени објекат, Томислав и Милош Нешковић - ПРЕУЗМИ
 210. Употребна дозвола за стамбени објекат, Љубица Перуничић - ПРЕУЗМИ
 211. Грађевинска дозвола за изградњу зграде за производњу кафе, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 212. Употребна дозвола за помоћни објекат, "Crops&Partners" - ПРЕУЗМИ
 213. Решење по чл. 145 ЈКП "Наш Дом" Пожега - ПРЕУЗМИ
 214. Грађевинска дозвола за стамбени објекат, Слободан Јордовић - ПРЕУЗМИ
 215. Грађевинска дозвола за зграду трговине на велико и мало, Марија Ршумовић - ПРЕУЗМИ

2016. година

 1. Употребна дозвола за стамбени објекат, Иван Миловановић - ПРЕУЗМИ
 2. Грађевинска дозвола за изградњу радионице, "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 3. Решење по члану 145. - Милован Вуксановић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 4. Закључак о одбацивању захтева, Милован Вуксановић - ПРЕУЗМИ
 5. Измена употребне дозволе, Зинета Зарић и Вишња Даниловић - ПРЕУЗМИ
 6. Закључак о одбацивању захтева "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 7. Грађевинска дозвола за изградњу радионице - "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 8. Употребна дозвола - Мила Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 9. Општина Пожега, адаптација пословног простора бр. 3 и 4 - ПРЕУЗМИ
 10. Употребна дозвола - Милорад Филиповић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 11. Употребна дозвола - Мирослав Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 12. Решење по члану 145. - Горан Васиљевић, Врањани - ПРЕУЗМИ
 13. Грађевинска дозвола за радионицу - Александар Цветковић, Ужице - ПРЕУЗМИ
 14. Закључак о одбацивању - Драгиша Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 15. Решење по члану 145. - Раде Младеновић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 16. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Владан Весић - ПРЕУЗМИ
 17. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Петроније Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 18. Закључак о одбацивању захтева ТП "Инекс Будућност" АД Пожега - ПРЕУЗМИ
 19. Употребна дозвола за стамбено-пословни објекат - Милош Котарац - ПРЕУЗМИ
 20. Решење о одбијању захтева за грађевинску дозволу ЈП "Општинска стамбена агенција" - ПРЕУЗМИ
 21. Употребна дозвола за хладњачу Crops&Partners - ПРЕУЗМИ
 22. Одбацује се закључком захтев за ГД стамбени објекат Петроније Аћимовић - Пожега - ПРЕУЗМИ
 23. Употребна дозвола Надежда Трајковић из Пожеге и Миодраг Ђорђевић са Цетиња - ПРЕУЗМИ

ТАБЕЛА: СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 29.12.2017. - ПРЕУЗМИ


Решења донета по захтевима за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале услед поплава и града

Решење 325-12-1, Павловић Бранимир - Преузми

Решење 325-12-2, Ристовић Јована - Преузми

Решење 325-12-3, Јовановић Верица - Преузми

Решење 325-12-4, Стефановић Мирко - Преузми

Решење 325-12-5, Тешовић Младена - Преузми

Решење 325-12-6, Весовић Слађана - Преузми

Решење 325-12-7, Максимовић Радојка - Преузми

Решење 325-12-8, Туцовић Радољуб - Преузми