Насловна | е-Управа | Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине


Регистрација стамбених заједница:

Записник са седнице и Одлука о избору управника стамбене заједнице - ПРЕУЗМИ

Пријава - потребна документација - ПРЕУЗМИ

Образац пријаве за регистрацију СЗ - ПРЕУЗМИ

Образац пријаве за регистрацију - додатак СЗ - ПРЕУЗМИ


Процена утицаја затеченог стања на животну средину - ПРЕУЗМИ


Јавнa књига о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину општине Пожега - ПРЕУЗМИ


Локални регистар загађивача - Ливница Пожега Образац 1 - ПРЕУЗМИ

Локални регистар загађивача - Путеви Пожега Образац 2 - ПРЕУЗМИ


Издата акта у обједињеној процедури
2019. година

 1. Потврда, Бабић Милован - Преузми
 2. Решење, Драмићанин Зоран - Преузми
 3. Закључак о одбацивању, Николић Саша - Преузми
 4. Локацијски услови, Фундук - Преузми
 5. Локацијски услови, "Потенс" - Преузми
 6. Решење, Видаковић Драгана - Преузми
 7. Решење, Бојић Љиљана - Преузми
 8. Употребна дозвола, Ивановић Драгољуб - Преузми
 9. Употребна дозвола, Томић Живорад - Преузми
 10. Потврда за пријаву радова, Васиљевић Драган - Преузми
 11. Решење, Мијаиловић Зоран - Преузми
 12. Решење, Неагић Драган - Преузми
 13. Решење, Васиљевић Драган - Преузми
 14. Локацијски услови, ЈКП - Преузми
 15. Закључак о одбацивању, Савић Данка - Преузми
 16. Закључак, Фундук Радко - Преузми
 17. Локацијски услови, Црквена општина Јежевица - Преузми
 18. Локацијски услови, "МЦС Систем" - Преузми
 19. Потврда за пријаву радова, Стевановић Борко - Преузми
 20. Решење, Томић Живорад - Преузми
 21. Решење, Стевановић Борко - Преузми
 22. Закључак, "РДЗРР" - Преузми
 23. Решење, Бабић Милован - Преузми
 24. Грађевинска дозвола, Котарац Марија - Преузми
 25. Потврда за пријаву радова, "BMF Company" - Преузми
 26. Потврда за пријаву радова, "Бумикс" - Преузми
 27. Потврда за пријаву радова, Савић Горан - Преузми
 28. Потврда за пријаву радова, Танасковић Радојко - Преузми
 29. Потврда за пријаву радова, "Златара Папић" - Преузми
 30. Употребна дозвола, "Златара Папић" - Преузми
 31. Употребна дозвола, "Златара Папић" - Преузми
 32. Закључак о одбацивању захтева, "Перфом" - Преузми
 33. Решење, Васиљевић Драган - Преузми
 34. Решење, Стевановић Горица - Преузми
 35. Локацијски услови, С. Давидовић - Преузми
 36. Потврда за пријаву радова, Пољ. школа "Љубо Мићић" - Преузми
 37. Решење, Савић Горан - Преузми
 38. Решење, Танасковић Радојко - Преузми
 39. Решење, "BMF Company" - Преузми
 40. Решење, Митровић Марко - Преузми
 41. Закључак о одбацивању захтева, Васиљевић Драган - Преузми
 42. Локацијски услови, Општина Пожега - Преузми
 43. Грађевинска дозвола, Црквена општина Горња Добриња - Преузми
 44. Потврда за пријаву радова, "Master Fruits" - Преузми
 45. Закључак о одбацивању захтева, "Бумикс" - Преузми
 46. Локацијски услови, Д. Видаковић - Преузми
 47. Употребна дозвола, Милорад Стевовић - Преузми
 48. Потврда за пријаву радова, Томић Тодор - Преузми
 49. Употребна дозвола, Бабић Миован - Преузми
 50. Грађевинска дозвола, "Master Fruits" - Преузми
 51. Решење, Општина Пожега, гасни котао - Преузми
 52. Решење о одбацивању, Мијаиловић Зоран - Преузми
 53. Решење Општина Пожега, реконструкција - Преузми
 54. Потврда за пријаву радова, Суботић, Антовић, Новаковић - Преузми
 55. Решење о одбијању захтева, Мијаиловић Зоран - Преузми
 56. Закључак о одбацивању, Д. Видаковић - Преузми
 57. Потврда за пријаву радова, Живковић Гордана - Преузми
 58. Решење (измена), С.Вуколић - Преузми
 59. Потврда за пријаву радова, Матијевић, Бановић - Преузми
 60. Потврда за пријаву радова, Јеремић Јордан - Преузми
 61. Потврда за пријаву радова, "Zero Kord" - Преузми
 62. Грађевинска дозвола, "Гинко" - Преузми
 63. Грађевинска дозвола, Милићевић Драгомир - Преузми
 64. Закључак о одбацивању, Илић Милорад - Преузми
 65. Локацијски услови, Јасмина Ђорђевић - Преузми
 66. Потврда за пријаву радова, Петровић Предраг - Преузми
 67. Грађевинска дозвола, Живковић Гордана - Преузми
 68. Грађевинска дозвола, Љубо Мићић - Преузми
 69. Закључак о одбацивању, "Песак Петрол" - Преузми
 70. Закључак о одбацивању, Марија Котарац - Преузми
 71. Закључак о одбацивању, Јеремић Јордан - Преузми
 72. Закључак о одбацивању, Општина Пожега - Преузми
 73. Локацијски услови, Живковић Гордана - Преузми
 74. Локацијски услови, "Bumix" - Преузми
 75. Локацијски услови, Горан Савић - Преузми
 76. Локацијски услови, "Коларевић" - Преузми
 77. Локацијски услови, Н. Суботић - Преузми
 78. Локацијски услови 79-19, "Гинко" - Преузми
 79. Локацијски услови 37-19, "Гинко" - Преузми
 80. Локацијски услови 350-34-19, ЈКП "Наш Дом" - Преузми
 81. Решење, С. Вуколић - Преузми
 82. Закључак о одбацивању, С.Вуколић - Преузми
 83. Употребна дозвола "Бовес Комерц" - Преузми
 84. Закључак о одбацивању захтева,Живковић Гордана - Преузми
 85. Закључак о одбацивању захтева, Антовић, Суботић - Преузми
 86. Потврда за пријаву радова, "Агро еко воће" - Преузми
 87. Употребна дозвола, Давидовић Миленко - Преузми
 88. Решење, "Zero Cord" - Преузми
 89. Закључак о одбацивању захтева, Живковић Гордана - Преузми
 90. Закључак о одбацивању, Петровић Предраг - Преузми
 91. Локацијски услови, М. Новаковић - Преузми
 92. Закључак о одбацивању захтева, Живорад Томић - Преузми
 93. Потврда за пријаву радова, Радојевић Бранко - Преузми
 94. Решење, расвета Лопаш, општина Пожега - Преузми
 95. Решење, Петровић Предраг - Преузми
 96. Решење, усаглашен захтев, Јеремић Јордан - Преузми
 97. Закључак о одбацивању захтева, Јеремић Јордан - Преузми
 98. Потврда за пријаву радова, Марковић Радоје - Преузми
 99. Локацијски услови, Д. Милићевић - Преузми
 100. Потврда за пријаву радова, Ђуровић Војислав - Преузми
 101. Потврда за пријаву радова, Кнежевић Радовановић Снежана - Преузми
 102. Локацијски услови, "Радовић ентеријер" - Преузми
 103. Решење, Кнежевић Радовановић Снежана - Преузми
 104. Закључак, Кнежевић Радовановић Снежана - Преузми
 105. Закључак, Ђуровић Војислав - Преузми
 106. Локацијски услови, П. Папић - Преузми
 107. Грађевинска дозвола, Антовић Марко - Преузми
 108. Грађевинска дозвола, Радојевић Бранко - Преузми
 109. Потврда за пријаву радова, Димитријевић Милорад - Преузми
 110. Потврда за пријаву радова, "Бовес комерц" - Преузми
 111. Употребна дозвола, "Потенс" - Преузми
 112. Локацијски услови, М. Милићевић - Преузми
 113. Употребна дозвола, Лазић Мирољуб - Преузми
 114. Решење, Димитријевић Милорад - Преузми
 115. Локацијски услови, А. Маринковић - Преузми
 116. Закључак о одбацивању захтева, Радојевић Бранко - Преузми
 117. Грађевинска дозвола, Томић Тодор - Преузми
 118. Закључак о одбацивању захтева, "Бовес" - Преузми
 119. Закључак о одбацивању захтева, "Бовес комерц" - Преузми
 120. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, културни центар - Преузми
 121. Закључак о одбацивању захтева, Зоран Димитријевић - Преузми
 122. Употребна дозвола, "Панкомерц" - Преузми
 123. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост речице, објава 2 - Преузми
 124. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост Речице, објава 1 - Преузми
 125. Потврда за пријаву радова, Мићић Ратко - Преузми
 126. Решење, Туцовић Зоран и Туцовић Драган - Преузми
 127. Употребна дозвола, Лазић Мирољуб - Преузми
 128. Закључак о одбацивању захтева, Ана Ђурић - Преузми
 129. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 130. Потврда за пријаву радова, ЈКП "Наш Дом" - Преузми
 131. Закључак о одбацивању захтева, Зоран Туцовић - Преузми
 132. Решење, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 133. Локацијски услови, Т. Томић - Преузми
 134. Локацијски услови, П. Петровић - Преузми
 135. Употребна дозвола, Ана Ђурић - Преузми
 136. Закључак о одбацивању захтева, Ана Ђурић - Преузми
 137. Локацијски услови, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 138. Решење, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 139. Закључак о одбацивању захтева, "Гинко" - Преузми
 140. Потврда за пријаву радова, "Мирковић панели" - Преузми
 141. Решење, Ратко Мићић - Преузми
 142. Решење, Општина Пожега, јавна расвета Роге - Преузми
 143. Закључак, М. Милићевић - Преузми
 144. Закључак, М. Антовић - Преузми
 145. Закључак о одбацивању захтева, "Гинко" - Преузми
 146. Решење о одбијању захтева, "Пан Комерц" - Преузми
 147. Решење, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 148. Решење, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 149. Решење, усаглашен захтев, "Златара Папић" - Преузми
 150. Потврда за пријаву радова, Давор Стевановић - Преузми
 151. Решење, "Златара Папић" - Преузми
 152. Решење, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 153. Грађевинска дозвола, "Мирковић панели" - Преузми
 154. Локацијски услови, Општина Пожега - Преузми
 155. Потврда за пријаву радова, "Потенс перфорација" - Преузми
 156. Употребна дозвола, Ненад Ненадић - Преузми
 157. Грађевинска дозвола, Вуколић Срећко - Преузми
 158. Потврда за пријаву радова, "Техничка школа" - Преузми
 159. Грађевинска дозвола (усаглашен захтев), "Агро еко воће" - Преузми
 160. Закључак о одбацивању захтева, "Златара Папић" - Преузми
 161. Употребна дозвола, "Грим" - Преузми
 162. Локацијски услови, Н. Суботић - Преузми
 163. Локацијски услови, "Мирковић панели" - Преузми
 164. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 165. Локацијски услови, "Енерго извор плус" - Преузми
 166. Потврда за пријаву радова, Војин Крџић - Преузми
 167. Решење за гас, "Потенс перфорација" - Преузми
 168. Употребна дозвола, Милан Цицовић - Преузми
 169. Закључак о одбацивању захтева, "Агро еко воће" - Преузми
 170. Грађевинска дозвола, Радоје Марковић - Преузми
 171. Употребна дозвола, Петар Трифуновић - Преузми
 172. Употребна дозвола, Марко Антовић - Преузми
 173. Потврда за пријаву радова, пословни простор бр. 26, Боре Борчић - Преузми
 174. Потврда за пријаву радова, пословни простор бр. 27, Боре Борчић - Преузми
 175. Закључак, јкп "Наш Дом" Пожега - Преузми
 176. Локацијски услови, "Потенс-Перфорација" - Преузми
 177. Локацијски услови, М. Михајловић - Преузми
 178. Локацијски услови, Општина Пожега, јавна расвета Роге - Преузми
 179. Потврда за пријаву радова, Марко Антовић - Преузми
 180. Употребна дозвола, Мирјана Гојгић Вилотијевић - Преузми
 181. Решење, Јелена Мићић и Зорка Чабаркапа - Преузми
 182. Закључак, Општинска управа Пожега - мост у Горњој Добрињи - Преузми
 183. Решење, Марко Антовић - Преузми
 184. Грађевинска дозвола, "Техничка школа" Пожега - Преузми
 185. Решење, Општинска управа Пожега - мост у Годовику - Преузми
 186. Решење, Општинска управа Пожега - мост у Папратишту  - Преузми
 187. Измена грађевинске дозволе, "Гинко" - Преузми
 188. Употребна дозвола стубна трафостаница, "Гинко" - Преузми
 189. Употребна дозвола за кабловски вод, "ЕПС" и "Гинко" - Преузми
 190. Потврда за пријаву радова, Културни центар Пожега - Преузми
 191. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 192. Локацијски услови, Општина Пожега, јавна расвета у Лопашу - Преузми
 193. Потврда за пријаву радова, Ана Ђурић - Преузми
 194. Грађевинска дозвола, сзпгр "Арса" - Преузми
 195. Измена решења Општинска управа, реконструкција моста у Речицама (бр. 2) - Преузми
 196. Измена решења Општинска управа, реконструкција моста у Речицама (бр. 1) - Преузми
 197. Закључак кабловски вод, "Гинко" - Преузми
 198. Одбацује се захтев за употребну дозволу СТС, "Гинко" - Преузми
 199. Решење, Ана Ђурић - Преузми
 200. Одбија се захтев, Јеленко Николић - Преузми
 201. Употребна дозвола, Ристић Душан и Филип - Преузми
 202. Потврда пријаве радова, "Песак петрол" - Преузми
 203. Закључак, Ж. Томић - Преузми
 204. Закључак о одбацивању захтева, Ана Ђурић - Преузми
 205. Потврда за пријаву радова, Милан Цицовић - Преузми
 206. Локацијски услови, Општина Пожега, водоснабдевање у Јелен Долу - Преузми
 207. Локацијски услови, А. Ђурић - Преузми
 208. Закључак, Ашанин Вељко - Преузми
 209. Закључак, Мирјана Гојгић Вилотијевић - Преузми
 210. Грађевинска дозвола, Давор Стевановић - Преузми
 211. Закључак, "Песак петрол" - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури
2018. година

 1. Решење, Милан Цицовић - Преузми
 2. Грађевинска дозвола, "Шевар" - Преузми
 3. Употребна дозвола, Слободанка Регуин - Преузми
 4. Локацијски услови, С. Вуколић - Преузми
 5. Употребна дозвола, "BMF Company" - Преузми
 6. Потврда за пријаву радова, "Гинко" д.о.о - Преузми
 7. Закључак, М. Цицовић - Преузми
 8. Употребна дозвола, "Перфом" - Преузми
 9. Закључак, Давор Стевановић - Преузми
 10. Потврда за пријаву радова, "Гинко" д.о.о. - Преузми
 11. Потврда за пријаву радова, "Гинко" д.о.о. - Преузми
 12. Потврда за пријаву радова, Душица Бербатовић, Душан Крстић и "West-In" - Преузми
 13. Решење, "Гинко" - Преузми
 14. Решење, "ЕПС" и "Гинко" - Преузми
 15. Локацијски услови, "Дом здравља" Пожега - Преузми
 16. Употребна дозвола, Миленко Павловић - Преузми
 17. Закључак, Марица Богдановић - Преузми
 18. Пријава за гас, Радомир Ћалдовић - Преузми
 19. Грађевинска дозвола, Милан Василић - Преузми
 20. Локацијски услови, "Лава системи" - Преузми
 21. Употребна дозвола, Александар Пановић - Преузми
 22. Локацијски услови, "Икел инжењеринг" -  Преузми
 23. Употребна дозвола, Ратомир Лазаревић - Преузми
 24. Закључак о одбацивању захтева, Вељко Ашанин - Преузми
 25. Решење, Радомир Ћалдовић - Преузми
 26. Решење, Боре Борчић - Преузми
 27. Решење, Боре Борчић - Преузми
 28. Потврда за пријаву радова, Саша Матовић - Преузми
 29. Закључак о одбацивању захтева, стубна трафостаница, "Гинко" Пожега - Преузми
 30. Закључак о одбацивању захтева, кабловски вод, "Гинко" Пожега - Преузми
 31. Локацијски услови, "Техничка школа" Пожега - Преузми
 32. Употребна дозвола за гас, Драган Јелић - Преузми
 33. Закључак о одбацивању захтева, Марица Богдановић - Преузми
 34. Решење, "Центар за социјални рад" - Преузми
 35. Употребна дозвола за гас, Владе Рајевић - Преузми
 36. Решење, "ЕПС Дистрибуција" - Преузми
 37. Локацијски услови, "Јелен До" - Преузми
 38. Грађевинска дозвола, Душица Бербатовић, Душан Крстић и "West-In" - Преузми
 39. Решење за гас, Драган Јелић - Преузми
 40. Потврда за пријаву радова, Дејан Милић - Преузми
 41. Решење, Саша Матовић - Преузми
 42. Решење за гас, Рајевић Владе - Преузми
 43. Употребна дозвола, Брана Совровић - Преузми
 44. Локацијски услови, В. Рајевић - Преузми
 45. Локацијски услови, Д. Стевановић - Преузми
 46. Решење, "Sirogojno Company" - Преузми
 47. Грађевинска дозвола, Дејан Милић - Преузми
 48. Измена грађевинске дозволе, Раде Ђокић - Преузми
 49. Измена грађевинске дозволе, "Песак петрол" - Преузми
 50. Употребна дозвола, Раденко Бојовић - Преузми
 51. Решење о реконструкцији крова, ОШ "Петар Лековић" Пожега - Преузми
 52. Решење о одбијању захтева, Радомир Ћалдовић - Преузми
 53. Грађевинска дозвола, "Гинко" доо - Преузми
 54. Решење, јавна расвета, Општина Пожега - Преузми
 55. Потврда за пријаву радова, Никола Глишић - Преузми
 56. Локацијски услови, С. Марковић - Преузми
 57. Потврда за пријаву радова, Предраг Мијаиловић - Преузми
 58. Закључак, "ЕПС Дистрибуција" - Преузми
 59. Грађевинска дозвола, Никола Глишић - Преузми
 60. Закључак, "Песак петрол" - Преузми
 61. Закључак, Саша Матовић - Преузми
 62. Измена грађевинске дозволе, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 63. Грађевинска дозвола, Предраг Мијаиловић - Преузми
 64. Потврда за пријаву радова, Бојан Симић - Преузми
 65. Потврда за пријаву радова, "Радовић ентеријер" - Преузми
 66. Локацијски услови, "Агро еко воће" - Преузми
 67. Закључак, Никола Глишић - Преузми
 68. Потврда за пријаву радова, "BMF Company" - Преузми
 69. Употребна дозвола, Александар Цветковић - Преузми
 70. Грађевинска дозвола, Бојан Симић - Преузми
 71. Потврда за пријаву радова, ИГП "Вишњица" - Преузми
 72. Решење, Драгослав Благојевић - Преузми
 73. Закључак, "Master fruits" - Преузми
 74. Употребна дозвола, Анђелија Продановић - Преузми
 75. Закључак, Светолик Марковић - Преузми
 76. Закључак, фекална канализација, Општина Пожега - Преузми
 77. Грађевинска дозвола, Раде Ђокић - Преузми
 78. Закључак о одбацивању захтева за грађ. дозволу, Мијаиловић Предраг - Преузми
 79. Локацијски услови, ЈКП "Наш Дом" Пожега - Преузми
 80. Локацијски услови, Д. Милић - Преузми
 81. Грађевинска дозвола доградња дома ученика, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 82. Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу, "Шевар" д.о.о. - Преузми
 83. Закључак о одбацивању усаглашеног захтева за грађевинску, Раде Ђокић - Преузми
 84. Употребна дозвола за стамбени објекат, Радослав Ђокић и Славица Ђокић - Преузми
 85. Употребна дозвола, Радослав Ђокић - Преузми
 86. Потврда за пријаву радова, Микан Перуничић - Преузми
 87. Грађевинска дозвола, Миломирка Пејовић - Преузми
 88. Грађевинска дозвола, "Радовић Ентеријер" - Преузми
 89. Потврда за пријаву радова, Војислав Марковић - Преузми
 90. Грађевинска дозвола, ЈКП "Наш Дом" Пожега - Преузми
 91. Потврда за пријаву радова, Сандра Јовичић - Преузми
 92. Закључак, Давор Стевановић - Преузми
 93. Закључак, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић" - Преузми
 94. Решење, Зоран Бабић - Преузми
 95. Закључак, "Радовић ентеријер" - Преузми
 96. Локацијски услови, Б. Симић - Преузми
 97. Решење, "Вишњица" - Преузми
 98. Закључак, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић"  - Преузми
 99. Решење, Анђелија Продановић - Преузми
 100. Решење, Миломирка Пејовић - Преузми
 101. Локацијски услови, Н. Глишић - Преузми
 102. Грађевинска дозвола, Микан Перуничић - Преузми
 103. Грађевинска дозвола, Сандра Јовичић - Преузми
 104. Локацијски услови, Општина Пожега, Јавна расвета Лорет - Преузми
 105. Локацијски услови, М. Пејовић - Преузми
 106. Грађевинска дозвола, "Радовић ентеријер" - Преузми
 107. Локацијски услови, "Шевар" - Преузми
 108. Употребна дозвола, "Прехрана" - Пожега
 109. Решење о одбијању захтева, Општина Пожега - Преузми
 110. Локацијски услови, сзпгр "Арса" - Преузми
 111. Локацијски услови, Д. Мићић - Преузми
 112. Локацијски услови, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 113. Потврда за пријаву радова, Горан Грковић - Преузми
 114. Грађевинска дозвола, Војислав Марковић - Преузми
 115. Грађевинска дозвола, Предраг Петровић - Преузми
 116. Решење, "Магнет комерц" - Преузми
 117. Закључак о одбацивању захтева, "Радовић ентеријер" - Преузми
 118. Закључак о одбацивању захтева, "Радовић ентеријер" - Преузми
 119. Потврда за пријаву радова, "АТМ" Севојно - Преузми
 120. Локацијски услови, "Вишњица" - Преузми
 121. Локацијски услови, М. Перуничић - Преузми
 122. Локацијски услови, П. Петровић - Преузми
 123. Локацијски услови, М. Перуничић - Преузми
 124. Локацијски услови, П. Мијаиловић - Преузми
 125. Грађевинска дозвола, Мира Ивановић - Преузми
 126. Потврда за пријаву радова, Мића Стевановић - Преузми
 127. Решење, "АТМ" доо Севојно - Преузми
 128. Закључак о одбацивању захтева, Раде Ђокић - Преузми
 129. Пријава радова, "BMF Company" - Преузми
 130. Закључак о одбацивању захтева, Миломирка Пејовић - Преузми
 131. Закључак о одбацивању захтева, "АТМ" Севојно - Преузми
 132. Закључак, Н. Глишић - Преузми
 133. Локацијски услови, А. Продановић - Преузми
 134. Одобрење по чл. 145 - "BMF Company" - Преузми
 135. Грађевинска дозвола, "BMF Company" - Преузми
 136. Потврда за пријаву радова, ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 137. Потврда за пријаву радова, "Потенс перфорација" - Преузми
 138. Употребна дозвола, Видан Нешовић - Преузми
 139. Локацијски услови, "Песак петрол" - Преузми
 140. Потврда за пријаву радова, Милосав Лазаревић - Преузми
 141. Потврда за пријаву радова, "Sirogojno Company" - Преузми
 142. Закључак, Марковић Војислав - Преузми
 143. Закључак, птр "BMF Company" - Преузми
 144. Решење, ОДС ЕПС "Дистрибуција" - Преузми
 145. Закључак, птр "BMF Company" - Преузми
 146. Решење, "Потенс перфорација" - Преузми
 147. Решење, Милосав Лазаревић - Преузми
 148. Локацијски услови, М. Василић - Преузми
 149. Закључак, сзпгр "Арса" - Преузми
 150. Закључак, Д. Мићић - Преузми
 151. Закључак, МХЕ "Шенгољ" - Преузми
 152. Локацијски услови, Р. Ђокић - Преузми
 153. Локацијски услови, "ОДС ЕПС" - Преузми
 154. Локацијски услови, "BMF Company" - Преузми
 155. Локацијски услови, "Лава системи" - Преузми
 156. Потврда за пријаву радова, Живко Шарац - Преузми
 157. Грађевинска дозвола, Горан Грковић - Преузми
 158. Локацијски услови, "BMF Company" - Преузми
 159. Локацијски услови, В. Марковић - Преузми
 160. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 161. Закључак, П. Мијаиловић - Преузми
 162. Закључак, "Развитак" - Преузми
 163. Решење, реконструкција и адаптација "Културног центра" у Пожеги - Преузми
 164. Потврда за пријаву радова, Миле Вукојичић - Преузми
 165. Закључак о одбацивању пријаве, Живко Шарац - Преузми
 166. Грађевинска дозвола, Миле Вукојичић - Преузми
 167. Потврда за пријаву радова, "Путеви" Ивањица - Преузми
 168. Решење, спр "Пекара Ивановић" - Преузми
 169. Грађевинска дозвола, Мића Стојановић - Преузми
 170. Закључак о одбацивању захтева, Горан Грковић - Преузми
 171. Грађевинска дозвола за изградњу моста у Мршељима, ЈП "Путеви Србије" - Преузми
 172. Употребна дозвола, "Магнеткомерц" - Преузми
 173. Потврда за пријаву радова, Душанка Минков - Преузми
 174. Закључак, "Песак Петрол" - Преузми
 175. Локацијски услови, С. Јовичић - Преузми
 176. Закључак, Петровић Предраг - Преузми
 177. Локацијски услови, М. Василић - Преузми
 178. Решење о реконструкцији, Марко Маслаћ - Преузми
 179. Потврда за пријаву радова, "Ел. комерц" - Преузми
 180. Локацијски услови, М. Вукојичић - Преузми
 181. Потврда за пријаву радова, "Магнеткомерц" - Преузми
 182. Решење, Миломир Браловић - Преузми
 183. Закључак, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 184. Локацијски услови, ЈП "Путеви Пожега", мост на Каменици - Преузми
 185. Локацијски услови, П. Петровић - Преузми
 186. Закључак МХЕ Врањевина - Преузми
 187. Потврда за пријаву радова, Небојша Јеверичић - Преузми
 188. Потврда за пријаву радова, "Вишњица" д.о.о. - Преузми
 189. Закључак, Месна заједница Бакионица - Преузми
 190. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 191. Закључак, М. Василић - Преузми
 192. Закључак, Д. Мићић - Преузми
 193. Закључак, М. Вукојчић - Преузми
 194. Локацијски услови, М. Василић - Преузми
 195. Локацијски услови, "Шевар" - Преузми
 196. Локацијски услови, М. Стевановић - Преузми
 197. Потврда за пријаву радова, Славиша Крсмановић - Преузми
 198. Допуна грађевинске дозволе, "Магнеткомерц" изградња путничких лифтова - Преузми
 199. Употребна дозвола, Радојица Обренић - Преузми
 200. Грађевинска дозвола, Славиша Крсмановић - Преузми
 201. Грађевинска дозвола, Дражен Јаковљевић - Преузми
 202. Употребна дозвола, Милијан Тешовић - Преузми
 203. Решење - одобрење, Мирољуб Лазић - Преузми
 204. Потврда за пријаву радова - салаш за кукуруз, Војислав Ђуровић - Преузми
 205. Потврда за пријаву радова - стаја за узгој оваца, Војислав Ђуровић - Преузми
 206. Потврда за пријаву радова, Миле Вукојичић - Преузми
 207. Закључак о одбијању захтева, ИГП "Вишњица" - Преузми
 208. Решење о одбијању захтева, "Мирковић панели" - Преузми
 209. Решење, Миле Вукојчић - Преузми
 210. Локацијски услови, ЈП "Развојна агенција" - Преузми
 211. Локацијски услови, В. Ашанин - Преузми
 212. Локацијски услови, "Радовић Ентеријер", нова хала - Преузми
 213. Локацијски услови, С. Крсмановић - Преузми
 214. Решење - помоћни објекат, Милоје М. Ђурић - Преузми
 215. Употребна дозвола за гас, Велика Ћировић - Преузми
 216. Употребна дозвола, Љиљана Поповић - Преузми
 217. Употребна дозвола за гас, "Младост" а.д. Пожега - Преузми
 218. Употребна дозвола - лифт у Дому за старе, "Центар за социјални рад" - Преузми
 219. Решење за гас, Велика Ћировић - Преузми
 220. Решење за гас, Љиљана Поповић - Преузми
 221. Закључак о одбацивању захтева, Мирољуб Лазић - Преузми
 222. Решење за гас, "Младост" а.д. Пожега - Преузми
 223. Закључак, "Krisnev-MHE",  Врањевина - Преузми
 224. Локацијски услови, "Инмолд" - Преузми
 225. Локацијски услови, "BMF Company" - Преузми
 226. Употребна дозвола, Мирко Ђенић и остали - Преузми
 227. Локацијски услови, Љ. Поповић - Преузми
 228. Локацијски услови, В. Ћировић - Преузми
 229. Локацијски услови, "Младост" - Преузми
 230. Закључак, М. Стевановић - Преузми
 231. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост на Добрињској реци  2327 - Преузми
 232. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, мост на Добрињској реци 1825 - Преузми
 233. Решење - играоница за децу, Младенка Васиљевић - Преузми
 234. Закључак,Р.Ђокић - Преузми
 235. Закључак, "Шевар" - Преузми
 236. Решење, Пољопривредна школа - Преузми
 237. Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу Мијаиловић Предраг - Преузми
 238. Грађевинска дозвола - пословни објекат Раде Ђокић - Преузми
 239. Употребна дозвола Анђелија Продановић - Преузми
 240. Решење Драгослав Благојевић - санација равног крова - Преузми
 241. Потврда о пријави радова - "Вишњица" доо - Преузми

Издата акта у обједињеној процедури
2017. година

 1. Употребна дозвола за гас, Милета Брадоњић - Преузми
 2. Употребна дозвола, Драган Радовановић - Преузми
 3. Локацијски услови, Дражен Јаковљевић - Преузми
 4. Закључак, Славиша Крсмановић - Преузми
 5. Решење за уградњу гасних инсталација, Милета Брадоњић - Преузми
 6. Употребна дозвола за радионицу, Александар Цветковић - Преузми
 7. Закључак о одбацивању захтева, Ашанин Вељко, Пожега - Преузми
 8. Локацијски услови, Ивановић Антоније, Радовци - Преузми
 9. Потврда за пријаву радова, "Потенс перфорација" Пожега - Преузми
 10. Закључак о одбацивању захтева, "Energo Izvor Plus" из Ужица - Преузми
 11. Закључак о одбацивању захтева, PTR "BMF COMPANY" - Преузми
 12. Локацијски услови, Драган Јелић - Преузми
 13. Измена грађевинске дозволе за изградњу мини млекаре, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - Преузми
 14. Употребна дозвола за гас, Општинска управа Пожега и ЗУО - Преузми
 15. Грађевинска дозвола, Душанка Минков - Преузми
 16. Закључак о одбацивању захтева, Зорица Агановић - Преузми
 17. Грађевинска дозвола - доградња приземног стамбеног објекта, Марија Стојановић - Преузми
 18. Закључак о одбацивању пријаве, Дана Салцито - Преузми
 19. Потврда за пријаву радова - надстрешница, "Развитак" д.о.о. - Преузми
 20. Потврда за пријаву радова, Александар Цветковић - Преузми
 21. Решење о реконструкцији моста кат. парц. 2327 КО Доња Добриња - Општинска управа Пожега - Преузми
 22. Решење - Осеченица Дивчибаре - ЕПС Дистрибуција - Преузми
 23. Решење о реконструкцији моста на Добрињској реци, Општинска управа Пожега - Преузми
 24. Решење о реконструкцији моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице, Општинска управа Пожега - Преузми
 25. Решење о реконструкцији моста у Речицама код Шукине воденице, Општинска управа Пожега - Преузми
 26. Закључак о одбацивању захтева, Драгослав Благојевић - Преузми
 27. Решење - надстрешница, Александар Цветковић, Ужице - Преузми
 28. Локацијски услови, Душанка Минков - Преузми
 29. Закључак о одбацивању захтева, Драган Јелић - Преузми
 30. Решење за надстрешницу, "Развитак" д.о.о. - Преузми
 31. Потврда за пријаву радова, Драгољуб Шишић - Преузми
 32. Потврда за пријаву радова, Тодор Томић - Преузми
 33. Потврда за пријаву радова, Александар Цветковић - Преузми
 34. Употребна дозвола за уградњу гас. инсталација, МУП Србије, ПС Пожега - Преузми
 35. Употребна дозвола за реконструкцију дечијег вртића "Бамби" - Преузми
 36. Потврда за пријаву радова, "Перфом" д.о.о. - Преузми
 37. Решење, економски објекат, Драгољуб Шишић - Преузми
 38. Грађевинска дозвола за изградњу кланице, "Boves komerc", Душковци - ПРЕУЗМИ
 39. Потврда за пријаву радова, Раде Штуловић и Раде Пејић - ПРЕУЗМИ
 40. Потврда за пријаву радова - мини млекара, Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - ПРЕУЗМИ
 41. Потврда за пријаву радова, Драган Марковић - ПРЕУЗМИ
 42. Потврда за пријаву радова, Бошко Марковић - ПРЕУЗМИ
 43. Уградња гаса, Општинска управа Пожега и Златиборски управни округ - ПРЕУЗМИ
 44. Употребна дозвола за магацин, "Еуро фриго" - ПРЕУЗМИ
 45. Закључак о одбацивању захтева, Милован Марковић - ПРЕУЗМИ
 46. Употребна дозвола за гас, Рада Јеличић - ПРЕУЗМИ
 47. Употребна дозвола за гас, Босиљка Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 48. Употребна дозвола за гас, Марија Раковић - ПРЕУЗМИ
 49. Решење доградња лифта, Центар за социјални рад Пожега - ПРЕУЗМИ
 50. Грађевинска дозвола, Мин. Правде РС, Основни суд у Пожеги - ПРЕУЗМИ
 51. Решење за гас, Рада Јеличић - ПРЕУЗМИ
 52. Потврда за пријаву радова, Јелена Петровић - ПРЕУЗМИ
 53. Потврда за пријаву радова - улица Пожешких ратника, општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 54. Грађевинска дозвола, Дана Салцито - ПРЕУЗМИ
 55. Закључак о одбацивању захтева, Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић" Пожега - ПРЕУЗМИ
 56. Употребна дозвола "Агро еко воће" - ПРЕУЗМИ
 57. Потврда за пријаву радова, Слободан Јордовић - ПРЕУЗМИ
 58. Привремена грађевинска дозвола "Путеви" д.о.о. Ивањица - ПРЕУЗМИ
 59. Решење за гас, Босиљка Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 60. Потврда за пријаву радова, мост на Краваричкој реци, општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 61. Употребна дозвола за гас, Ђуровић Јоксим и Којић Надежда - ПРЕУЗМИ
 62. Употребна дозвола за гас, Драган Обрадовић - ПРЕУЗМИ
 63. Употребна дозвола за гас, Милорад и Марија Петровић - ПРЕУЗМИ
 64. Решење, реконструкција улице Пожешких ратника, Општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 65. Грађевинска дозвола, "Перфом" д.о.о. Пожега - ПРЕУЗМИ
 66. Решење за гас, Ђуровић Јоксим и Којић Надежда - ПРЕУЗМИ
 67. Измена решења, "Потенс Перфорација" - ПРЕУЗМИ
 68. Употребна дозвола за гас, Добривоје Благојевић - ПРЕУЗМИ
 69. Решење за гас, Милорад и Марија Петровић - ПРЕУЗМИ
 70. Решење за гас, Драган Обрадовић - ПРЕУЗМИ
 71. Решење о одбијању захтева, Драгомир Петровић - ПРЕУЗМИ
 72. Закључак о одбацивању захтева, Дана Салцито - ПРЕУЗМИ
 73. Потврда за пријаву радова, Гордана Аврамовић - ПРЕУЗМИ
 74. Потврда за пријаву радова за стамбени објекат, Ратомир Јанковић - ПРЕУЗМИ
 75. Потврда за пријаву радова на купалишном базену, Општина Пожега - ПРЕУЗМИ
 76. Употребна дозвола за стамбени објекат, Стојан Зарић и Верочка Кичић - ПРЕУЗМИ
 77. Решење о грађевинској дозволи, Драгослав Благојевић - ПРЕУЗМИ
 78. Решење, "El Komerc" д.о.о. Београд - ПРЕУЗМИ
 79. Закључак о одбацивању захтева, "Boves komerc" - ПРЕУЗМИ
 80. Решење о одбијању захтева, "Инекс Будућност" - ПРЕУЗМИ
 81. Решење - приступна мрежа, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 82. Грађевинска дозвола, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 83. Решење, Општина Пожега, купалишни базен - ПРЕУЗМИ
 84. Закључак о одбацивању захтева, Јеличић Рада - ПРЕУЗМИ
 85. Решење - уградња гасних инсталација, Добривоје Благојевић - ПРЕУЗМИ
 86. Потврда за пријаву радова, Бранислав Радибратовић - ПРЕУЗМИ
 87. Потврда за пријаву радова, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 88. Потврда за пријаву радова, Велика Ћировић - ПРЕУЗМИ
 89. Потврда за пријаву радова, Вера Јованић - ПРЕУЗМИ
 90. Решење, Здравствени центар Ужице, Дом здравља Пожега - ПРЕУЗМИ
 91. Закључак о одбацивању захтева, група грађана МЗ Велика Јежевица - ПРЕУЗМИ
 92. Грађевинска дозвола, Велика Ћировић - ПРЕУЗМИ
 93. Решење, Вера Јованић - ПРЕУЗМИ
 94. Закључак о одбацивању захтева, Здравствени центар Ужице, Дом здравља Пожега - ПРЕУЗМИ
 95. Решење, Драган Марковић - ПРЕУЗМИ
 96. Решење о одбијању захтева, "Пуна кућа" - ПРЕУЗМИ
 97. Решење о одобравању изградње, Аврамовић Гордана - ПРЕУЗМИ
 98. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега - пут за Шеварице - ПРЕУЗМИ
 99. Грађевинска дозвола, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 100. Грађевинска дозвола, Миломир Ђедовић - ПРЕУЗМИ
 101. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега и "Развојна агенција" Пожега - ПРЕУЗМИ 
 102. Закључак о одбацивању захтева, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 103. Закључак о одбацивању захтева, Мирослав Врањевац - ПРЕУЗМИ
 104. Употребна дозвола, Мирослав Врањевац - ПРЕУЗМИ
 105. Закључак о одбацивању усаглашеног захтева, Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ
 106. Закључак о одбацивању захтева, Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ
 107. Потврда за пријаву радова, Горан Васиљевић - ПРЕУЗМИ
 108. Решење о одбијању захтева, "Ратко Митровић" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 109. Потврда за пријаву радова, Општина Пожега, ОШ "Емилија Остојић"- ПРЕУЗМИ
 110. Закључак о одбацивању захтева, Општинска управа Пожега - Преузми
 111. Закључак о одбацивању захтева "Телеком Србија", усаглашен - ПРЕУЗМИ
 112. Закључак о одбацивању захтева "Krisnev MHE" - ПРЕУЗМИ
 113. ЛУ Павловић Јелена, закључак - ПРЕУЗМИ
 114. ЛУ Голубовић Велимир, негативно - ПРЕУЗМИ
 115. ЛУ "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 116. ЛУ "Телеком" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 117. ЛУ "Ратко Митровић - асфалтна база" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 118. ЛУ "Пуна Кућа" - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 119. ЛУ Јеверичић Небојша - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 120. ЛУ Василић Милан - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 121. ЛУ Грковић Горан - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 122. ЛУ Благојевић Драгослав - ПРЕУЗМИ, граф. прилог - ПРЕУЗМИ
 123. Употребна дозвола за пословни објекат, Милијан Мирковић - ПРЕУЗМИ
 124. Закључак о одбацивању пријаве, Општина Пожега, Општинска управа - ПРЕУЗМИ
 125. Закључак о одбацивању захтева, Милијан Мирковић - ПРЕУЗМИ
 126. Грађевинска дозвола, МБА Ратко Митровић - ПРЕУЗМИ
 127. Грађевинска дозвола, Небојша Јеверичић - ПРЕУЗМИ
 128. Решење о одбијању захтева, "Топ експрес" - ПРЕУЗМИ
 129. Закључак о одбацивању захтева, "Master Fruits" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 130. Закључак о одбацивању захтева, Боре Борчић - ПРЕУЗМИ
 131. Решење, "Потенс перфорација" - ПРЕУЗМИ
 132. Закључак о одбацивању захтева, Вера Јовановић - ПРЕУЗМИ
 133. Решење - Општинска управа, реконструкција пута за Шеварице - ПРЕУЗМИ
 134. Употребна дозвола, "Агро еко воће" - ПРЕУЗМИ
 135. Употребна дозвола, Мирјана Пањевић и остали - ПРЕУЗМИ
 136. Грађевинска дозвола, пекара "Жунић" - ПРЕУЗМИ
 137. Потврда за пријаву радова, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 138. Решење о адаптацији помоћног објекта, Велимир Голубовић - ПРЕУЗМИ
 139. Потврда за пријаву радова, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 140. Закључак о одбацивању захтева, Драгослав Благојевић - ПРЕУЗМИ
 141. Решење о доградњи помоћног објекта, Војин Крџић - ПРЕУЗМИ
 142. Грађевинска дозвола за изградњу моста на Краваричкој реци - ПРЕУЗМИ 
 143. Употребна дозвола за стамбени објекат, Милоје Ђурић - ПРЕУЗМИ
 144. Решење - Општина Пожега и Златиборски управни округ, замена столарије - ПРЕУЗМИ
 145. Закључак о одбацивању захтева, Борко Трифуновић - ПРЕУЗМИ
 146. Употребна дозвола за уградњу гасних инсталација, ТП "Инекс Будућност" - ПРЕУЗМИ
 147. Закључак о одбацивању захтева, Милан Василић - ПРЕУЗМИ
 148. Употребна дозвола за стамбено-пословни објекат, Радојко Недић - ПРЕУЗМИ
 149. Грађевинска дозвола, Ратомир Јанковић - ПРЕУЗМИ
 150. Решење за изградњу помоћног објекта, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 151. Потврда за пријаву радова, "Магнеткомерц" - ПРЕУЗМИ
 152. Закључак о одбацивању захтева, Милоје Ђурић - ПРЕУЗМИ
 153. Потврда за пријаву радова, вртић "Бамби" - ПРЕУЗМИ
 154. ЛУ Василић Милан - стамбени објекат бр 2. - ПРЕУЗМИ графикон 2. - ПРЕУЗМИ
 155. ЛУ Василић Милан - стамбени објекат бр 1. - ПРЕУЗМИ  графикон 1. - ПРЕУЗМИ
 156. Закључак о одбацивању захтева, "Boves komerc" - ПРЕУЗМИ
 157. Грађевинска дозвола, Ивана Арсић - ПРЕУЗМИ
 158. Решење о реконструкцији објекта - Предраг Симеуновић - ПРЕУЗМИ
 159. Потврда о пријави радова, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 160. Решење - уградња гасних инсталација, "Инекс будућност" - ПРЕУЗМИ
 161. Употребна дозвола, "Борбени сложени системи" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 162. Закључак о одбацивању захтева, Владан Обрадиновић - ПРЕУЗМИ
 163. Грађевинска дозвола, "Sirogojno Company" - ПРЕУЗМИ
 164. Закључак, "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ
 165. Решење по члану 145, Бошко Марковић - ПРЕУЗМИ
 166. Грађевинска дозвола - Пољопривредна школа "Љубо Мићић" - ПРЕУЗМИ
 167. Закључак о одбацивању захтева, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 168. Закључак о одбацивању захтева, "Термоелектра" - ПРЕУЗМИ
 169. Решење - доградња гараже, Славенко Савић - ПРЕУЗМИ
 170. Грађевинска дозвола, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 171. Потврда за пријаву радова, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 172. Потврда за пријаву радова, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 173. ЛУ - Драган Матијашевић - ПРЕУЗМИ , граф. - ПРЕУЗМИ
 174. Закључак о одбацивању захтева, Предраг Симеуновић - ПРЕУЗМИ
 175. Потврда за пријаву радова "ЕПС Дистрибуција", огранак Чачак - ПРЕУЗМИ
 176. Решење о реконструкцији објеката, О.Ш. "Емилија Остојић" - ПРЕУЗМИ
 177. Употребна дозвола за уградњу гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 178. Решење, адаптација стамбеног објекта, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 179. Потврда за пријаву радова, "Пан Комерц" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 180. Решење о изградњи подземног оптичког кабла, "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 181. Употребна дозвола за стамбени објекат, Светлана Савић - ПРЕУЗМИ
 182. Закључак о одбијању захтева, Милун Стјепић - ПРЕУЗМИ
 183. Решење о уградњи гасне инсталације, Мирко Радовић - ПРЕУЗМИ
 184. Решење о усвајању захтева за уградњу гасних инсталација, "Инмолд пласт" - ПРЕУЗМИ
 185. Решење "ЕПС Дистрибуција" - огранак Чачак и Марко Антовић - ПРЕУЗМИ
 186. Решење о грађевинској дозволи, Месна заједница Каленићи - ПРЕУЗМИ
 187. Решење "Пегаз" д.о.о., Ивањица - ПРЕУЗМИ
 188. Решење о грађевинској дозволи, "Општина Пожега" и "Развоја агенција" Пожега - ПРЕУЗМИ
 189. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 190. Употребна дозвола за пословни простор, Рада Радић - ПРЕУЗМИ
 191. Закључак о одбијању захтева, Милован Савић - ПРЕУЗМИ
 192. Решење о одбијању захтева, "Sirogojno Company" - ПРЕУЗМИ
 193. Решење о одбијању захтева, Миломир Ђедовић - ПРЕУЗМИ
 194. Закључак о одбијању захтева, Драган Матијашевић, ПРЕУЗМИ
 195. Измена грађевинске дозволе, Марија Ршумовић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 196. Решење "ЕПС Дистрибуција" - ПРЕУЗМИ
 197. Измена решења по чл. 145. "Вишњица" д.о.о., Пожега - ПРЕУЗМИ
 198. Закључак о одбацивању захтева ОШ "Емилија Остојић", Пожега - ПРЕУЗМИ
 199. Употребна дозвола, "Дента" - ПРЕУЗМИ
 200. Потврда за пријаву радова, "Агро Еко воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 201. Закључак, одбацује се захтев ИГП "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 202. Решење, стоматолошка ординација "Дента" - ПРЕУЗМИ
 203. Решење, реконструкција вртића "Бамби" - ПРЕУЗМИ
 204. Потврда за пријаву радова "Телеком Србија" - ПРЕУЗМИ
 205. Решење "Инмолд пласт" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 206. Потврда за пријаву радова "Вектра" д.о.о., Пријановићи - ПРЕУЗМИ
 207. Решење "Агро Еко Воће", Ариље - ПРЕУЗМИ
 208. Потврда за пријаву радова, "Дрим" д.о.о., Расна - ПРЕУЗМИ
 209. Употребна дозвола за стамбени објекат, Томислав и Милош Нешковић - ПРЕУЗМИ
 210. Употребна дозвола за стамбени објекат, Љубица Перуничић - ПРЕУЗМИ
 211. Грађевинска дозвола за изградњу зграде за производњу кафе, Небојша Марковић - ПРЕУЗМИ
 212. Употребна дозвола за помоћни објекат, "Crops&Partners" - ПРЕУЗМИ
 213. Решење по чл. 145 ЈКП "Наш Дом" Пожега - ПРЕУЗМИ
 214. Грађевинска дозвола за стамбени објекат, Слободан Јордовић - ПРЕУЗМИ
 215. Грађевинска дозвола за зграду трговине на велико и мало, Марија Ршумовић - ПРЕУЗМИ

2016. година

 1. Употребна дозвола за стамбени објекат, Иван Миловановић - ПРЕУЗМИ
 2. Грађевинска дозвола за изградњу радионице, "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 3. Решење по члану 145. - Милован Вуксановић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 4. Закључак о одбацивању захтева, Милован Вуксановић - ПРЕУЗМИ
 5. Измена употребне дозволе, Зинета Зарић и Вишња Даниловић - ПРЕУЗМИ
 6. Закључак о одбацивању захтева "Дрим" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 7. Грађевинска дозвола за изградњу радионице - "Вишњица" д.о.о. - ПРЕУЗМИ
 8. Употребна дозвола - Мила Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 9. Општина Пожега, адаптација пословног простора бр. 3 и 4 - ПРЕУЗМИ
 10. Употребна дозвола - Милорад Филиповић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 11. Употребна дозвола - Мирослав Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 12. Решење по члану 145. - Горан Васиљевић, Врањани - ПРЕУЗМИ
 13. Грађевинска дозвола за радионицу - Александар Цветковић, Ужице - ПРЕУЗМИ
 14. Закључак о одбацивању - Драгиша Маринковић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 15. Решење по члану 145. - Раде Младеновић, Пожега - ПРЕУЗМИ
 16. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Владан Весић - ПРЕУЗМИ
 17. Грађевинска дозвола за стамбени објекат - Петроније Аћимовић - ПРЕУЗМИ
 18. Закључак о одбацивању захтева ТП "Инекс Будућност" АД Пожега - ПРЕУЗМИ
 19. Употребна дозвола за стамбено-пословни објекат - Милош Котарац - ПРЕУЗМИ
 20. Решење о одбијању захтева за грађевинску дозволу ЈП "Општинска стамбена агенција" - ПРЕУЗМИ
 21. Употребна дозвола за хладњачу Crops&Partners - ПРЕУЗМИ
 22. Одбацује се закључком захтев за ГД стамбени објекат Петроније Аћимовић - Пожега - ПРЕУЗМИ
 23. Употребна дозвола Надежда Трајковић из Пожеге и Миодраг Ђорђевић са Цетиња - ПРЕУЗМИ

ТАБЕЛА: СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ 29.12.2018. - ПРЕУЗМИ


Решења донета по захтевима за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале услед поплава и града

Решење 325-12-1, Павловић Бранимир - Преузми

Решење 325-12-2, Ристовић Јована - Преузми

Решење 325-12-3, Јовановић Верица - Преузми

Решење 325-12-4, Стефановић Мирко - Преузми

Решење 325-12-5, Тешовић Младена - Преузми

Решење 325-12-6, Весовић Слађана - Преузми

Решење 325-12-7, Максимовић Радојка - Преузми

Решење 325-12-8, Туцовић Радољуб - Преузми