Насловна | О Општини | Месне заједнице
Месне заједнице

Адресар месних заједница на територији општине Пожега

 1. МЗ БАКИОНИЦА - Михаило Тешовић,  064/2117760
 2. МЗ ВИСИБАБА - Милан Жунић,  065/6349083
 3. МЗ ВРАЊАНИ - Драган Петронијевић,  069/8977842
 4. МЗ ВЕЛИКА ЈЕЖЕВИЦА - Јован  Јелић,  061/1126950
 5. МЗ ГЛУМАЧ - Бранко Мијаиловић, 064/2989951
 6. МЗ ГОДОВИК - Стево Јешић,  065/8064834
 7. МЗ Г. ДОБРИЊА - Срећко Чарапић,  064/3277429                        
 8. МЗ ГОРОБИЉЕ - Радојко Васовић, 064/1486774                           
 9. МЗ ГУГАЉ - Милан Новаковић,  064/1529950                               
 10. МЗ Д. ДОБРИЊА - Раде Богдановић,  060/5207111
 11. МЗ ДУШКОВЦИ - Драги Цицовић, 064/1489227
 12. МЗ ЗАСЕЉЕ - Зоран Радовановић, 065/6551555
 13. МЗ ЗДРАВЧИЋИ - Драгомир Шојић, 061/2437962
 14. МЗ ЈЕЛЕН ДО - Драган Гавровић, 064/1669828
 15. МЗ КАЛЕНИЋИ - Др. Слободан Драгутиновић, 064/5533462
 16. МЗ ЛОПАШ - Жељко Јовановић, 827-507
 17. МЗ ЛОРЕТ - Владимир Ракић, 063/8591538
 18. МЗ ЉУТИЦЕ - Предраг Симовић, 063/8064874
 19. МЗ МИЛИЋЕВО СЕЛО - Милорад Кузовић, 064/4653312
 20. МЗ МРШЕЉИ - Љубо Лубинић, 061/3939333
 21. МЗ  ОТАЊ - Дејан  Јеремић, 064/6409855
 22. МЗ ПАПРАТИШТЕ - Миленко Глишовић, 065/8107350
 23. МЗ ПИЛАТОВИЋИ - Саша  Божић,  060/4253258
 24. МЗ ПОЖЕГА - Љубивоје Диковић, 063/7739864
 25. МЗ ПРИЈАНОВИЋИ - Љубисав Теофиловић, 064/1447326
 26. МЗ ПРИЛИПАЦ - Жељко Јовановић,  062/204157
 27. МЗ РАДОВЦИ - Иван Пановић,  826-539                                         
 28. МЗ РАСНА - Миодраг Курмазовић,  060/7245300
 29. МЗ РЕЧИЦЕ - Радивоје Симићевић,  063/7827273
 30. МЗ РОГЕ - Милан Марковић,  064/0781517  
 31. МЗ РУПЕЉЕВО - Мишо Милчановић, 064/1274442                  
 32. МЗ СВРАЧКОВО - Мирко  Илић, 064/6531722
 33. МЗ ТВРДИЋИ - Милош Илић, 063/7397337
 34. МЗ Т. ПОЉЕ - Зоран Лубинић,  064/3481235
 35. МЗ УЗИЋИ - Милијан  Смиљанић, 064/2975704                            
 36. МЗ С. ДОБРИЊА - Крста  Симовић,  064/0106532
 37. МЗ ЧЕСТОБРОДИЦА - Саша  Илић, 064/2871818
 38. МЗ  МАЛА ЈЕЖЕВИЦА - Жељко Перишић, 064/2643870
 39. МЗ ДРАЖИНОВИЋИ - Томо Ђурић, 829-151
 40. МЗ  МАЂЕР - Божимир Ћурчић,  069/1796706
 41. МЗ МИЛОВИЋА ЛИВАДЕ