Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка, Ратарска, Васка Попе и дела улице Стевана Синђелића. ЈН бр.1.3.14/2018
2 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Радови на поправци оштећених делова коловоза. ЈН бр.1.3.32/2018
3 Одлука о додели уговора за јавну набавку Радови на поправци оштећених делова коловоза
4 Одлука о измени уговора за јавну набавку Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега. Јн бр.1.1.3/2018
5 Одлука о додели уговора за јавну набавку Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката бр. 1.3.15/2018
6 Одлука о додели оквирног споразума за партије 1 и 3 и Одлука о обустави за партију 2 за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега
7 Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију објеката Дома Здравља у Пожеги
8 Обавештење о закљученом  уговору за јавну набавку Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана. ЈН бр.1.3.20/2018
9 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тучково, Лопаш, Речице). ЈН бр.1.3.21/2018
10 Јавна набавка мале вредности Радови на поправци оштећених делова коловоза. ЈН бр.1.3.32/2018

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 41, приказ 1 - 10 од 405 набавке