Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Одлука о обустави поступка јавне набавке радова: Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега
2 Oдлука о додели уговора о јавној набавци радова Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега
3 Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
4 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Набавка канцеларијског материјала. ЈН 1.1.1/2019
5 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега
6 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Услуге јавног превоза
7 Измена конкурсне документације за јавну набавку Реконструкција и адаптација објекта Културног центра, на кат.парцелама бр.191/1, 194/1, 192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги.  ЈН бр.1.3.14/2019
8 Одлука о обустави поступка јавне набавке Реконструкција моста у Речицама,200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега
9 Позив и конкурсна документација за јавну набавку Реконструкција и адаптација објекта Културног центра, на кат.парцелама бр.191/1, 194/1, 192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги. ЈН бр.1.3.14/2019
10 Питања и одговори у вези јавне набавке радова Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега ЈН бр.1.3.18/2019

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 47, приказ 1 - 10 од 468 набавке