Насловна | Кабинет председника
Кабинет председника

Кабинет председника Општине обавља стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника Општине, која се односе на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству.

Обавља припреме за радне и друге састанке председника и заменика председника Општине, прати активности на реализацији утврђених обавеза, по налогу координира рад на новим пројектима, прикупља и систематизује податке од значаја за решавање појединих питања из делокруга рада председника Општине.

Организује и припрема наступе председника Општине на медијима, прати дневно информације дате о Општини Пожега и координира активности на остваривању јавности рада Општине.

Врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова, културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања и друге протоколарне послове које одреди председник и заменик председника Општине.

Врши распоређивање аката и предмета који се односе на рад председника и заменика председника Општине, њихово архивирање и сређује документацију везану за њихове активности.

Обавља евиденцију и заказивање састанака за потребе председника и заменика председника Општине и организује пријем странака које се непосредно обраћају председнику и заменику председника Општине.

Шеф кабинета-пословни секретар координира активности између Кабинета, одељења и служби Општинске управе, и по потреби сарађује са другим субјектима у обављању одређених послова.

Контакт:

Кабинет председника се налази на првом спрату зграде Општине, канцеларија број 24.

Телефон: 031/ 811-181, 811-581
Факс:       031/ 811-151

Шеф кабинета-пословни секретар: Светлана Љубичић
opstina@pozega.org.rs