Насловна | Архива | Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега - Ужице - граница са Босном и Херцеговином
Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега - Ужице - граница са Босном и Херцеговином
16.10.2018. 16:39

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене аутопута Е-761, деоница Пожега - Ужице - граница са Босном и Херцеговином, објављена је у "Службеном гласнику РС", број 68/18.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 19. октобра 2018. године до 2. новембра 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина општина Пожеге, Чајетине и Ужица.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми локалним самоуправама и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 2. новембром 2018. године.

Графички и текстуални прилог - Преузми