Насловна | Архива | Јавни увид у измене и допуне плана генералне регулације Пожеге
Јавни увид у измене и допуне плана генералне регулације Пожеге
02.07.2018. 12:41

ЈАВНИ УВИД
У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ


Јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге трајаће од 29. јуна до 29. јула 2018. године.
Непосредни увид у графичке прилоге нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге може се обавити у холу зграде СО Пожега - II спрат сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова. Непосредни увид у текстуални део нацрта плана може се извршити у канцеларији 45 зграде СО Пожега сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова, где се могу добити и сва детаљнија обавештења у вези нацрта плана.
Јавна презентација нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге биће одржана у среду 18.07.2018.године, у великој сали зграде СО Пожега са почетком у 13,00 сати.
Сва заинтересована правна и физичка лица своје примедбе на нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Пожеге, могу доставити искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Пожега, закључно са даном завршетка јавног увида.
Након завршетка јавног увида Комисија за планове СО Пожега ће у петак 10.августа 2018.године одржати јавну седницу у малој сали зграде СО-е Пожега са почетком у 12,00 сати. На седници могу присуствовати сва физичка и правна лица која су у датом року доставила своје примедбе на предметни нацрт плана.