Насловна | Архива | Обавештење за пољопривредне произвођаче са територије општине Пожега
Обавештење за пољопривредне произвођаче са територије општине Пожега
12.06.2018. 10:09

Обавештавaју се пољопривредни произвођачи са територије општине Пожега да ће општина Пожега суфинансирати камату на пољoпривредне кредите у 2018. години, на основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2018. годину („Службени лист општине Пожега“, број 11/17), Одлуке о расподели средстава у оквиру Програма 0101,пољопривреда, 01 бр.020-224/18 од 14.05.2018. године, и на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Пожега за 2018. годину 01 број 320-6/18 (“Службени лист општине Пожега”, бр. 2/18).

Ова мера подразумева одобравање субвенције на краткорочни динарски кредит који ће бити одобрен током 2018.године.

Интезитет помоћи је фиксан и износи 100% од вредности камате на одобрени краткорочни кредит.

Износ краткорочног кредита за који се субвенционише камата не може бити већи од 250.000,00 динара.

Корисник је дужан да изврши наменско трошење средстава у складу са овим Програмом.

Кредити ће се одобравати по редоследу подношења захтева, за оне подносиоце који испуне опште критеријуме, односно до утрошка планираних средстава.

Крајњи корисници мере су индивидуални пољопривредни произвођачи, носиоци регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу и имају пребивалиште на територији општине Пожега, предузетници и правна лица уписана у Централни регистар пољопривредних газдинстава.

Потребно је да се сви заинтересовани пољопривредни произвођачи обрате одабраној пословној банци у вези свих информација, у овом случају то је КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА у Пожеги, улица Николе Пашића бр.2,са којом је општина Пожега закључила Уговор о пословној срадњи, ради подношења захтева и провере испуњености за одобравање кредита.