Насловна | Архива | ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа
11.05.2018. 15:03

I. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је пружање помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа у јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије.
Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица се додељује према условима предиђеним Законом о избеглицама, а са циљем решавања стамбених потреба избеглица.

II. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом монтажних кућа (у даљем тексту: Помоћ), може бити додељена избеглицама које су услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, a које су:
1) смештене у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалном или неформалном или угрожене избеглице у приватном смештају и бивши носиоци станарског права,
2) без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији према критеријумима Регионалног стамбеног програма, а имајући у виду критеријуме угрожености утврђене од стране УНХЦР-а.
Земљиште којим се конкурише за доделу Помоћи може да се налази у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

ПРЕУЗМИТЕ ПРАТЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ