Насловна | Архива | Оснивање женске одборничке мреже Пожеге
Оснивање женске одборничке мреже Пожеге
18.12.2017. 09:12

По  узору  на  бројне  Европске  али  и  све  више  градова  у  Србији  и  у  Пожеги  је  формирана  „ЖЕНСКА  ОДБОРНИЧКА  МРЕЖА“.

Она  окупља  све  одборнице  пожешког  парламента  без  обзира  на  страначку  припадност,  па  ни  њихове  активности,  кажу,  неће  имати  страначки  призвук. 

Хуманитарна  и  социјална  питања  би  требала  да  буду  у  жижи  њихових  активности  а  све  са  циљем   повећања  активизма  жена  али  и  заштите  деце,  речено  је  на  првом,  оснивачком  састанку.