Насловна | Архива | 11. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
11. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
24.11.2017. 18:26

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 9/16),


За четвртак 30.11.2017. године, у 10,00 сати
у великој сали Скупштине општине Пожега
с а з и в а м
ЈЕДАНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:


1. ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
3. ОДЛУКА О ОТПИСУ ДУГА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА „ЗГОП“ А.Д. НОВИ САД
4. СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
5. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
7. РАЗНО


ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Преузмите комплетан материјал за седницу