Одлука о прекиду образовно-васпитног рада на територији општине Пожега
14.02.2019. 17:18

На основу члана 54. статута Општине Пожега ("Сл. лист Општине Пожега" бр. 2/08, 3/10 и 8/15), члана 105 Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гл. РС" бр 88/17) и на основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00134/2019-07 од 13.02.2019. године, Председник доноси

Одлуку

о прекиду образовно-васпитног рада

1. Прекида се образовно-васпитни рад у основним и средњим школама на територији општине Пожега у периоду од 5 радних дана, од 18. фебруара до 22. фебруара 2019. године, из разлога да би се у околностима пријављене епидемије грипа спречило повећање броја оболелих међу децом, ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама.

2. О предузетим мерама обавестити Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 

ОПШТИНА ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИК
01 број 020-88/19 од 14.02.2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
др Милан Божић

Прилог:

Текст Одлуке - Преузми

oпширније...
 
Позив за стручно предавање
08.02.2019. 10:55

Општина Пожега у сарадњи са Пољопривредно саветодавном стручном службом Ужице, организују стручно саветовање уз учешће еминентних предавача из Инстута за ратарство и повртарство-Нови Сад, из области пољопривредне производње са следећим темама:

  • др Горан Бекавац,

„Технологија производње кукуруза”

  • др Горан Малиџа,
  • Заштита кукуруза и резистентност корова на хербициде”
  • др Ђура Карагић,

„Препорука сортимента крмног биља за пролећну сетву“

Саветовање се одржава 19.02.2019.године (уторак) у Великој сали СО Пожега са почетком у 10 сати.

Позивамо Вас да вашим присуством и учешћем допринесете што успешнијем ширењу и примени нових сазнања у производњи и заштити кукуруза и крмног биља.

oпширније...
 
Општина Пожега је 12.02.2019. године расписала Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса на територији општине Пожега у 2019. години
13.02.2019. 09:46

На основу члана 38. Закона о удружењима  („Сл. гласник РС" број 51/09 и 99/11–др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 9. Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Пожега“ бр. 14/18), у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2019. годину  („Сл. лист општине Пожега“ бр. (14/18),  председник општине Пожега, дана  12.02. 2019. године расписује
 

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
У 2019. ГОДИНИ

  1.  Увод

Јавни конкурс (у даљем тексту: конкурс) се расписује у циљу доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Пожега у 2019. години.

Овим  Конкурсом нису обухваћени програми и пројекти удружења за која су у буџету општине Пожега за 2019. годину већ планирана средства.

Под удружењем се подразумева добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења заједничког или општег циља или интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.

  1. Области од јавног интереса

Под програмом од јавног интереса, у смислу овог Конкурса, сматрају се програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицањa наталитета, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите биљног и животињског света, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Програм нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.

     У формалном смислу програм може бити означен и називом пројекат.

  1.  Износ опредељених средстава

На основу овог Конкурса расподелиће се средства у износу од 3.000.000,00 динара која су планирана  за ове намене у буџету општине Пожега за 2019. годину.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст јавног конкурса - Преузми

Образац пријаве - Преузми

Извештај о реализацији програма - Преузми

Смернице уз текст Конкурса - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору: Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе Пожега
12.02.2019. 14:54

Обавештење о закљученом уговору: Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе Пожега - Преузми

oпширније...
 
Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе Пожега
11.02.2019. 18:08

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију Гимназије „Свети Сава“ и Техничке школе Пожега - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Обука за резидбу и калемљење воћа
30.01.2019. 11:46

Општина  Пожега,  у  сарадњи  са  средњом  пољопривредном  школом  „Љубо  Мићић“,  организује  обуке,  током  фебруара  и  марта  месеца,  за :

- резидбу  и 

- калемљење  воћа

Трошкове  обуке  ће  сносити  општина  Пожега.

Позивају  се  сви  заинтересовани  да  се  пријаве  на  обуке, у канцеларији  број  39,  Општинске управе Пожега, сваког радног дана у времену  од  7,30  до  15,30  часова.

Пријављивање  траје  до  15.  фебруара 2019.  године.

oпширније...
 
Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
15.01.2019. 07:53

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Бесплатни јавни превоз у општини Пожега
14.01.2019. 15:07

Поштовани грађани,

Данас су пуштене у саобраћај аутобуске линије бесплатног јавног превоза у општини Пожега.
Ред вожње који објављујемо (поласци аутобуса), за сада је само оквиран, а у наредним данима имаћемо тачно време полазака са свих станица, као и време повратка аутобуса.
О свим променама бићете благовремено обавештавани.

Ред вожње (поласци аутобуса - ажурирано 01.02.2019. год.) - Преузми

oпширније...
 

Јавне набавке

Обавештење о наставку поступка јавне набавке Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката (партија 1) Изградња цевовода и пумпних станица јн бр. 1.3.15/2018
04.02.2019. 15:58

Обавештење о наставку поступка јавне набавке Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката (партија 1) Изградња цевовода и пумпних станица јн бр. 1.3.15/2018 - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Јавна набавка - отворени поступак Услуга извођења екскурзија 2018/19 - ЈН бр. 1.2.1/18.
30.01.2019. 14:04

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Јавна набавка - отворени поступак Услуга извођења екскурзија 2018/19 - ЈН бр. 1.2.1/18. - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о наставку поступка јавне набавке мале вредности (Одржавање хоризонталне сигнализације јн бр. 1.3.6/2018)
29.01.2019. 10:26

Обавештење о наставку поступка јавне набавке мале вредности (Одржавање хоризонталне сигнализације јн бр. 1.3.6/2018) - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке