Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
22.11.2017. 07:25

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу Слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 
Пожега је била домаћин Пете седнице тима координатора СЛИВА ЗАПАДНЕ МОРАВЕ
14.11.2017. 12:49

Представници  градова  и  општина,  чланица  заједнице  „Слива  Западне  Мораве“,  окупио  се  по  пети  пут.

Овога  пута,   састанак  је  одржан  у  Пожеги  а  поред  разматрања  досадашњих  активности,  највише  је  било  речи  о  плановима  за  нередни  период.

Поред  обуке  чланова  Заједнице,  најављено  је  веће  укључивање  грађанства  у  активности  а  подршка  у  томе  стиже  и  од  међународних  организација  и  институција.

oпширније...
 
Конкурс за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада у 2017. години на територији општине Пожега
27.10.2017. 07:57

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

    Циљ конкурса је подизање нових и осавремењивање постојећих засада, инвестирање у редован и стабилан принос високог квалитета, што дугорочно утиче на јачање конкурентности кроз повећање продуктивности газдинства, смањење производних трошкова, одрживог управљања ресурсима и прилагођавања захтевима домаћег и страног тржишта.

 КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

         Физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 • Подносилац захтева треба да има регистровано пољопривредно газдинство, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;
 • Подносилац захтева мора бити са пребивалиштем на територији општине Пожега;
 • Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле дажбине према локалној самоуправи;

Услови у погледу површине производног засада:

Право на субвенцију остварује се за један подигнут производни засад, а најмања површина производног засада треба да износи:

 • 0,30 ха – за засад шљиве
 • 0,10 ха- за засад јабуке
 • 0,10 ха- за засад крушке
 • 0,10 ха- за засад трешње
 • 0,10 ха за засад дуње

Број садница по воћним сортама:

 • Шљива укупно 2.640 комада,

Стенлеј 800 ком., Чачанска родна 900 ком.,Лепотица 490 ком., Ваљевка 200 ком. и Чачанска најбоља 250 ком.;

 • Јабука укупно 240 комада,

Кожара 60 ком., Будимка 100 ком. и Ајдаред 80 ком.;

 • Крушка укупно 200 комада,

Виљамовка 100 ком., Абате-фетел 100 ком.;

 • Трешња укупно 180 комада;
 • Дуња укупно 70 комада.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Пољопривредници учествују у цени саднице са 40,00 динара по комаду за све воћне сорте предвиђене конкурсом, док је преостали износ до укупне цене садсница учешће општине Пожега.

Предност код конкурса имаће :

 • млади пољопривредници, до напуњених 40 година живота, носиоци пољопривредног газдинства;
 • пољопривредна газдинства која се налазе у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди;
 • жене, носиоци пољопривредног газдинства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Читко попуњен образац захтева (преузети у општини)
 • Фотокопија личне карте за носиоца РПГ
 • Потврду о активном статусу газдинства за 2017.годину (копија)
 • Извод из биљне производње из Управе за трезор за 2017.годину(копија)
 • Уверење о измиреним пореским обавезама (Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода,канц.број 9, у приземљу зграде општине Пожега)

 

Конкурс је отворен до 10.11.2017.године

Након завршетка конкурса комисија ће прегледати све пристигле захтеве и сачинити листу корисника субвенција.

Захтев са потребном документацијом доставити лично на писраницу општине Пожега.

Додатне информације можете добити лично у канцеларији 39 општинске управе Пожега или путем телефона 031/3816-401 локал 124 сваког радног дана од  07,30 до 15,30 часова.

Текст конкурса и захтев за набавку субвенционисаних садница воћа за подизање вишегодишњих засада на територији општине Пожега могу се преузети лично у Одељењу за привреду и локлани економски развој канц.бр.39 или путем интернет сајта www.pozega.org.rs

Начелник општинске управе

Велимир Максић

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Текст конкурса - Преузми

Захтев за саднице - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Oдлука о измени уговора за јавну набавку електричне енергије
14.11.2017. 12:52

Oдлука о измени уговора за јавну набавку електричне енергије - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
08.11.2017. 09:05

Одлука о додели уговора - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова
13.11.2017. 09:39

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова - Преузми

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Пожега, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи - Преузми

oпширније...
 
Обавештење о Одлуци о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом
13.11.2017. 09:37

На основу члана 16. став 9. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, 01 број 404-8-1/16 од 21.12.2016. године,а у вези са Уговором о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције РСи општине Пожега, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину најмање 4 сеоске куће и доделу пакета помоћи

ОБАВЕШТАВА

Избеглице које су конкурисале на jавни позив објављен 06.01.2017. године, за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 4 сеоске куће и доделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекта бр. 5 – сеоске куће, да ће Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова бити објављена, дана 02. Новембра 2017. године, на огласној табли општине Пожега и месних заједница општине Пожега и на интернет презентацији општине Пожега www.pozega.org.rs и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

oпширније...
 
На основу решења ресорног министарства али и због рационализације, општина Пожега спаја Културни центар и Спортске објекте
06.11.2017. 14:49

Одборници Скупштине општине Пожега су на свом редовном, десетом заседању донели неколико значајних одлука.

Међу њима су Одлука о допунском буџету и Одлука о ликвидацији Културног центра и Спортских објеката и истовремено формирање нове установе која би два ликвидириана објединила у једну - Установу за спорт и културу - "Спортско-културни центар" Пожега.

oпширније...
 

Јавне набавке

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Радови на изградњи аутобуских стајалишта ЈНМВ бр. 1.3.36/2017
03.11.2017. 15:48

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Питања и одговори везани за конкурсну документацију - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
27.10.2017. 13:54

Питања и одговори везани за конкурсну документацију - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за јавну набавку – Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
27.10.2017. 08:51

Одлука о додели уговора за јавну набавку – Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке