Пријем грађана код председника општине
06.05.2019. 14:59

Пријем заинтересованих грађана председник општине Пожега ће са сарадницима одржати у понедељак, 13. маја, у Великој сали Скупштине општине Пожега од 12 часова.

oпширније...
 
Међународни пољопривредни сајам Нови Сад 2019. године
25.04.2019. 14:01

Обавештавају се пољопривредни произвођачи са територије општине Пожега да општинска управа организује и финансира (пут и улазнице) одлазак на Међународни пољопривредни сајам у Нови Сад.

Одлазак је планиран за 12.05.2019.године (недеља) у 04.00 сата са „старе“ аутобуске станице у Пожеги.

Потребно је да заинтересовани пољопривредни произвођачи попуне пријаву за одлазак на сајам што пре, а најкасније до 10.05.2019. године,  јер је број места ограничен,.

Пријављивање се врши на шалтеру писарнице општинске управе Пожега.

Коначан списак путника биће објављен на огласној табли општинске управе 10.05.2019.године.

oпширније...
 
Јавни позив за учешће на конкурсу за финансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019.години
10.05.2019. 09:29

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чланa 8. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16, 8/17), члана 55. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", број 1/19), Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00089/2019-01/2 од 25.04.2019.године и Одлуке о буџету општине Пожега за 2019. годину ("Службени лист општине Пожега", број 14/18), председник општине Пожега, дана 10.05.2019.године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019. години

 

  1. Намена и износ средстава

 Конкурс се расписује ради суфинансирања пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Пожега; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју науке, развоју спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи; унапређењу медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Пожега за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, општина Пожега опредељује из буџета средства за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања,  у износу од 5.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту производње медијских садржаја из области јавног информисања, а који ће бити суфинансиран средствима из буџета општине Пожега износи 50.000,00 динара а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту износи 3.000.000,00 динара.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје најкасније до 31.12.2019.године.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Образац 1 - Пријава за пројектно суфинансирање - Преузми

Образац 1 - Буџет пројекта - Преузми

oпширније...
сви јавни позиви и конкурси
 
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка материјала за одржавање водовода и канализације (партија 2 и партија 3). ЈН бр.1.1.8/2019
22.05.2019. 14:19

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка материјала за одржавање водовода и канализације (партија 2 и партија 3). ЈН бр.1.1.8/2019 - Преузми

oпширније...
 
Одлука о додели уговора за ЈНМВ Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ "Олга Јовичић Рита" Пожега - ЈН бр. 1.1.4/2019
22.05.2019. 10:58

Одлука о додели уговора за ЈНМВ Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ "Олга Јовичић Рита" Пожега - ЈН бр. 1.1.4/2019 - Преузми

oпширније...
 

Актуелности

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Пожега, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи
24.04.2019. 13:46

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Пожега, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи - Преузми

oпширније...
 
Одлука о избору програма удружења којима се додељују средства за реализовање програма од јавног интереса из буџета општине Пожега у 2019. години
24.04.2019. 10:52

Одлука о избору програма удружења којима се додељују средства за реализовање програма од јавног интереса из буџета општине Пожега у 2019. години - Преузми

oпширније...
 
Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу слободе у Пожеги од 26.10.2012. године
23.04.2019. 17:13

Извештај комисије за технички пријем изведених радова на Тргу слободе у Пожеги од 26.10.2012. године - ПРЕУЗМИ

oпширније...
 

Јавне набавке

Одлука о обустави поступка за ЈН - Конкурс за дизајн - Израда идејног решења доградње, реконструкције, санације и адаптације Народне библиотеке у Пожеги - ЈН бр. 1.2.2/2019
22.05.2019. 09:00

Одлука о обустави поступка за ЈН - Конкурс за дизајн - Израда идејног решења доградње, реконструкције, санације и адаптације Народне библиотеке у Пожеги - ЈН бр. 1.2.2/2019 - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ Услуге спасилаца на градском базену - ЈН бр. 1.2.4/2019
22.05.2019. 08:51

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ Грађевински материјал - ЈН бр. 1.1.9/19
21.05.2019. 14:42

Позив за подношење понуда - Преузми

Конкурсна документација - Преузми

oпширније...
 
све вести све јавне набавке