Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Угоститељске услуге – „Ketering“. Јн број. 1.2.7/2019
2 Питање и одговор у вези јн Радови на изградњи ветеринарске амбуланте за потребе Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега-прва фаза
3 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга личног пратиоца детета. Јн број 1.2.8/2019
4 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Угоститељске услуге - Партија број 1 Услуге ресторана
5 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Асфалтирање локалног пута у Тометином Пољу (засеок Дивнићи)
6 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Специјално возило за пражњење и чишћење канализационих система „Canal Jet“
7 Обавештење о  закљученом уговору за јавну набавку Средства за одржавање хигијене за потребе „Центра за социјални рад – Пожега“. ЈН бр.1.1.12/2019
8 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Радови на изградњи ветеринарске амбуланте за потребе Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега-прва фаза
9 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Услуга израде пројекта (студије) изводљивости за смањење губитака у водоводној мрежи
10 Одлука о додели уговора за партије 1 и 3 за јн Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега и Одлука о обустави поступка за партију бр. 2 - дрво за огрев

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 68, приказ 1 - 10 од 673 набавке