Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега
2 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега
3 Јавна набавка велике вредности, Набавка 1 пакета грађевинског материјала за адаптацију сеоскe кућe. ЈН бр.1.1.7/2018
4 Питања и одговори везани за јавну набавку 1.3.12/2018– Реконструкција и доградња пословног школског објекта Техничке школе Пожега
5 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
6 О Д Л У К A о додели уговора за јавну набавку мале вредности Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
7 Јавна набавка, отворени поступак Набавка 7 пакета грађевинског материјала за избеглице. ЈН бр.1.1.6/2018
8 Јавна набавка велике вредности, Грађевински радови на изградњи мини млекаре- друга фаза. ЈН бр.1.3.13/2018
9 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку Прехрамбени и пољопривредни производи за потребе Центра за социјални рад – Пожега
10 ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- Јавна набавка за доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“ технологијом на територији општине Пожега

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 32, приказ 1 - 10 од 311 набавке