Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Jавна набавка мале вредности:Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
2 Јавна набавка мале вредности:Набавка гума за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
3 Јавна набавка мале вредности:Набавка резервних делова за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
4 Позив за подношење понуда и конкурсна документација Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
5 Oдлука о измени уговора о извођењу радова на асфалтирању локалних путева у месним заједницама (Тометино Поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
6 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
7 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова- Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
8 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ЧЕСТОБРОДИЦА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
9 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ДОЊА ДОБРИЊА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
10 Одлука о обустави поступка јавне набавке - Радови на изградњи аутобуских стајалишта

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 18, приказ 1 - 10 од 172 набавке