Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


1 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Услуга јавног превоза бр. 1.2.1/2018
2 Одлука о додели уговора за јавну набавку Одржавање хоризонталне сигнализације, јн бр.1.3.6/2018
3 Одлука о додели уговора за јавну набавку Рад грађевинске машине (булдожера) на градској депонији (сметлишту) на пословима разгртања и планирања смећа, јн бр.1.2.4/2018
4 Одлука о додели уговора за јавну набавку Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката, јн бр.1.3.15/2018
5 Одлука о додели уговора за јавну набавку Реконструкција улица: Воденичка, Ратарска, Васка Попе и дела улице Стевана Синђелића, јн бр.1.3.14/2018
6 Одлука о додели уговора за јавну набавку Опремање комуналне инфраструктуре у месним заједницама, јн бр.1.3.27/2018
7 Питања и одговори везани за јавну набавку 1.3.28/2018– Припремни радови на реконструкцији локалног пута Висибаба-Радовци, деоница гробље Пановићи
8 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Грађевински радови на изградњи мини млекаре- друга фаза, јн бр.404-3-48-п/2018
9 Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка - отворени поступак Набавка лож уља за потребе Пољопривредне школе „Љубо Мићић“ Пожега, ЈН бр. 1.1.24/2018.
10 Обавештење о обустави поступка - Јавна набавка - отворени поступак Грађевински радови на изградњи мини млекаре- друга фаза - ЈН бр. 1.3.13/2018

« Почетак  Претходна          Следећа  Крај »

Страна 1 од 37, приказ 1 - 10 од 368 набавке