Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


921 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
922 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега 1.1.7/2017
923 Одлука о додели уговора - Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги јн.бр. 1.3.21/2017
924 Одлука о додели уговора - Канцеларијски материјал јнмв бр. 1.1.3/2017
925 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности Радови на поправци атарских путева на територији општине Пожега
926 Питања и одговори у вези јавне набавке бр.1.3.17/2017– МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
927 Одлука о додели уговора јавна набавка мале вредности Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације.
928 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
929 Питања и одговори у вези јавне набавке Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги
930 Измена конкурсне документације за јнмв Гориво за службена возила и Питања и одговори у вези јнмв Гориво за службена возила

Страна 93 од 96, приказ 921 - 930 од 955 набавке