Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


911 Јавна набавка мале вредности добара - Канцеларијски материјал, јн. бр. 1.1.3/2017
912 Јавна набавка мале вредности обликована по партијама јн. бр. 1.3.10/2017 - Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
913 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ, јн.бр. 1.1.9/2016
914 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ, јн.бр. 1.1.9/2016
915 Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ јн.бр. 1.1.9/2016.
916 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.1.6/2016 - Противградне ракете
917 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2016 - Рачунарска опрема.
918 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.5/2016 - Рачунарска опрема
919 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.4/2016 - Радови на санацији клизишта у месту Каленићи - засеок Филиповићи - Одлука о додели уговора.
920 ЈАВНА НАБАВКА - Отворени поступак 1.3.5/2016 - Радови на санацији клизишта у насељу Пријановићи - Одлука о додели уговора.

Страна 92 од 93, приказ 911 - 920 од 930 набавке