Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


901 Питања и одговори у вези јавне набавке бр.1.3.17/2017– МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
902 Одлука о додели уговора јавна набавка мале вредности Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације.
903 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
904 Питања и одговори у вези јавне набавке Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги
905 Измена конкурсне документације за јнмв Гориво за службена возила и Питања и одговори у вези јнмв Гориво за службена возила
906 Јавна набавка мале вредности - Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги
907 Јавна набавка мале вредности Гориво за службена возила Општинске управе Пожега 1.1.7/2017
908 Одговори на тражене додатне информације и појашњења конкурсне документације за јнмв Поправка атарских путева јн.бр. 1.3.1/2017
909 Јавна набавка мале вредности јн.бр.1.3.1/2017 - Поправка атарских путева на територији општине Пожега
910 ЈАВНА НАБАВКА – Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације

Страна 91 од 93, приказ 901 - 910 од 930 набавке