Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


801 Измена конкурсне документације за јнмв Гориво за службена возила и Питања и одговори у вези јнмв Гориво за службена возила
802 Јавна набавка мале вредности - Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги
803 Јавна набавка мале вредности Гориво за службена возила Општинске управе Пожега 1.1.7/2017
804 Одговори на тражене додатне информације и појашњења конкурсне документације за јнмв Поправка атарских путева јн.бр. 1.3.1/2017
805 Јавна набавка мале вредности јн.бр.1.3.1/2017 - Поправка атарских путева на територији општине Пожега
806 ЈАВНА НАБАВКА – Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
807 Јавна набавка мале вредности добара - Канцеларијски материјал, јн. бр. 1.1.3/2017
808 Јавна набавка мале вредности обликована по партијама јн. бр. 1.3.10/2017 - Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
809 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ, јн.бр. 1.1.9/2016
810 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ, ФОТО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ПС У ПОЖЕГИ, јн.бр. 1.1.9/2016

Страна 81 од 83, приказ 801 - 810 од 826 набавке