Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


791 Одлука о додели уговора - Набавка противградних ракета
792 Питања и одговори - јавна набавка набавка ПРЕХРАМБЕНИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА
793 Одлука о додели уговора - Поправка и одржавање сливника и шахтова кишне канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/17
794 Одлука о додели уговора - НАБАВКА КОМБИ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ – БОЛНИЦЕ У ПОЖЕГИ
795 Одлука о додели уговора - Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
796 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавнунабавку - ПРЕХРАМБЕНИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ПОЖЕГА јн.бр. 1.1.16/2017
797 Јавна набавка мале вредности бр. 1.1.2/2017 - Набавка противградних ракета
798 Питање и одговор у вези јавне набавке бр. 1.3.22/2017 - Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
799 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
800 Јавна набавка бр. 1.3.16/2017 Уређење дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега

Страна 80 од 88, приказ 791 - 800 од 872 набавке