Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


751 Питања и одговори - ЈНМВ Набавка видео опреме за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“
752 НАБАВКА ВИДЕО ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ – РИТА“ ПОЖЕГА
753 Јавна набавка - Санација клизишта „Бадњина“ на делу пута Пожега- Бакионица- Јелен До
754 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ од ул. Светосавске код кафића „Мали принц“ до ул. Вука Караџића крак трасом иза дечијег вртића
755 Набавка енергената за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
756 Набавка енергената за потребе ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
757 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Реконструкција крова на згради ОШ „Петар Лековић“ Пожега
758 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку радова Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
759 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку радова Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
760 Одлука о додели уговора за јавну набавку радова Реконструкција локалног пута за Шеварице

Страна 76 од 88, приказ 751 - 760 од 872 набавке