Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


741 Реконструкција локалног пута за Шеварице бр. 1.3.5/17
742 Летње одржавање локалних путева и улица на територији бр. 1.3.12/17
743 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Хобловање и лакирање спортског паркета уз обележавање терена у Спортској хали Пожега. 1.3.14/2017
744 Одлука о додели уговора - Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
745 Одлука о додели уговора - Набавка противградних ракета
746 Питања и одговори - јавна набавка набавка ПРЕХРАМБЕНИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ПОЖЕГА
747 Одлука о додели уговора - Поправка и одржавање сливника и шахтова кишне канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/17
748 Одлука о додели уговора - НАБАВКА КОМБИ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ – БОЛНИЦЕ У ПОЖЕГИ
749 Одлука о додели уговора - Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
750 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавнунабавку - ПРЕХРАМБЕНИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ПОЖЕГА јн.бр. 1.1.16/2017

Страна 75 од 83, приказ 741 - 750 од 826 набавке