Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 Одлука о додели уговора за јавну набавку Радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Мала Јежевица-Горња Добриња-Љутице-Милићево Село-Годовик
722 Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Електричне енергије
723 Јавна набавка:Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи
724 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
725 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
726 Јавна набавка:Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
727 Oдлукa о додели уговора за јавну набавку, Набавка горива за возила ЈКП "Наш Дом" Пожега
728 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
729 Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.8/2018- Поправка заштитних и мостовских ограда на локалним путевима, регулисање отицања површинских вода на локалним путевима и улицама – израда линијских решетки, израда бетонских пропуста и канала
730 Одлука о додели уговора - Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега

Страна 73 од 94, приказ 721 - 730 од 939 набавке