Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 Oдлукa о додели уговора за јавну набавку, Набавка горива за возила ЈКП "Наш Дом" Пожега
722 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
723 Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.8/2018- Поправка заштитних и мостовских ограда на локалним путевима, регулисање отицања површинских вода на локалним путевима и улицама – израда линијских решетки, израда бетонских пропуста и канала
724 Одлука о додели уговора - Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
725 Додатно појашњење у вези јавне набавке бр.1.1.27/18– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
726 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе јн. бр. 1.1.23/2018
727 Одлука о додели уговора - јнмв 1.2.6/2018 Анализа воде
728 Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.7/2018-Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
729 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
730 Набавка материјала за одржавање водовода и канализације, отворени поступак, јнбр.1.1.11/2018

Страна 73 од 94, приказ 721 - 730 од 933 набавке