Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 Јавна набавка мале вредности, Услуга израде пројектне документације за изградњу новог дела дома ученика Пољопривредне школе
722 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка грађевинског материјала. ЈН бр.1.1.12/2018
723 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
724 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - за јавну набавку Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
725 Измена конкурсне документације Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
726 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
727 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
728 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
729 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова: Грађевински радови на реконструкцији моста на Добрињској реци-К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста
730 Одлука о додели уговора за јавну набавку, Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације

Страна 73 од 95, приказ 721 - 730 од 950 набавке