Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА ДОБРИЊСКОЈ РЕЦИ – К.О. ДОЊА ДОБРИЊА И РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА У ЗОНИ МОСТА
722 Одлука о обустави поступка јавне набавке - Радови на изградњи аутобуских стајалишта
723 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на изградњи моста на Краваричкој реци и регулацији речног корита у зони моста
724 Одлука о додели уговора за јавну набавку Зимско одржавање локалних путева и улица у општини Пожега
725 Oдлука о измени уговора за јавну набавку електричне енергије
726 Одлука о додели уговора - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
727 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Радови на изградњи аутобуских стајалишта ЈНМВ бр. 1.3.36/2017
728 Питања и одговори везани за конкурсну документацију - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
729 Одлука о додели уговора за јавну набавку – Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
730 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Зимско одржавање улица и локалних путева на територији општине Пожега

Страна 73 од 89, приказ 721 - 730 од 884 набавке