Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 Одлука о додели уговора за јавну набавку,  Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
722 Oдлука о додели уговора за јавну набавку,  Поправка заштитних и мостовских ограда на локалним путевима, регулисање отицања површинских вода на локалним путевима и улицама – израда линијских решетки, израда бетонских пропуста и канала
723 Одлука о додели уговора за јавну набавку,  Асфалтирање тротоара у Златиборској улици и платоа поред кафића „Мали принц“ 
724 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
725 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.3/2018 -Услуга превоза растреситог материјала на привремене депоније
726 Јавна набавка мале вредности, Услуга израде пројектне документације за изградњу новог дела дома ученика Пољопривредне школе
727 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка грађевинског материјала. ЈН бр.1.1.12/2018
728 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
729 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - за јавну набавку Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
730 Измена конкурсне документације Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега

Страна 73 од 96, приказ 721 - 730 од 955 набавке