Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
722 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
723 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
724 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - Асфалтирање тротоара у Златиборској улици и платоа поред кафића „Мали принц“
725 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Мала Јежевица-Горња Добриња-Љутице-Милићево Село-Годовик
726 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе луталице
727 Измена конкурсне документације за јавну набавку: Набавка горива за возила ЈКП „Наш Дом“ Пожега
728 Питање и одговор у вези јавне набавке - Набавка горива за возила ЈКП „Наш Дом“ Пожега
729 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јнмв 1.2.6/2018 - Анализа воде
730 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јнмв бр. 1.1.13/2018 - Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)

Страна 73 од 92, приказ 721 - 730 од 916 набавке