Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


721 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
722 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
723 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова: Грађевински радови на реконструкцији моста на Добрињској реци-К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста
724 Одлука о додели уговора за јавну набавку, Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
725 Одлука о додели уговора за јавну набавку Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
726 Одлука о додели уговора за јавну набавку Радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Мала Јежевица-Горња Добриња-Љутице-Милићево Село-Годовик
727 Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Електричне енергије
728 Јавна набавка:Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи
729 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
730 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега

Страна 73 од 95, приказ 721 - 730 од 944 набавке