Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


711 Измена конкурсне документације јавне набавке Набавка рачунарске опреме
712 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Набавка рачунарске опреме
713 Јавна набавка отворени поступак, Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега. ЈН бр. 1.3.10/2018
714 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности : Набавка рачунарске опреме
715 ОДГОВОР НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи
716 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Санација дела објекта ОШ „Петар Лековић“ у ИО Тометино Поље
717 Јавна набавка- Изградња тротоара у Устаничкој улици, јн бр. 1.3.13/2018
718 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе са Домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега број 1.1.23/2018 за партију број 4 –Месне прерађевине
719 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
720 Одлука о додели уговора - Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе

Страна 72 од 96, приказ 711 - 720 од 955 набавке