Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


711 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
712 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова: Грађевински радови на реконструкцији моста на Добрињској реци-К.О. Доња Добриња и регулација водотока у зони моста
713 Одлука о додели уговора за јавну набавку, Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације
714 Одлука о додели уговора за јавну набавку Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
715 Одлука о додели уговора за јавну набавку Радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Мала Јежевица-Горња Добриња-Љутице-Милићево Село-Годовик
716 Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Електричне енергије
717 Јавна набавка:Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи
718 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
719 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
720 Јавна набавка:Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега

Страна 72 од 94, приказ 711 - 720 од 933 набавке