Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


711 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на изградњи моста на Краваричкој реци и регулацији речног корита у зони моста
712 Одлука о додели уговора за јавну набавку Зимско одржавање локалних путева и улица у општини Пожега
713 Oдлука о измени уговора за јавну набавку електричне енергије
714 Одлука о додели уговора - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
715 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Радови на изградњи аутобуских стајалишта ЈНМВ бр. 1.3.36/2017
716 Питања и одговори везани за конкурсну документацију - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
717 Одлука о додели уговора за јавну набавку – Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
718 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Зимско одржавање улица и локалних путева на територији општине Пожега
719 Конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
720 Одлука о измени уговора о јавној набавци Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги

Страна 72 од 88, приказ 711 - 720 од 872 набавке