Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


611 Измена конкурсне документације - јнмв Медицински и санитетски материјал јн.бр. 1.1.18/2017
612 јавна набавка мале вредности јн.бр.1.1.18/2017 Медицински и санитетски материјал за потребе „Центра за социјални рад – Пожега“
613 јавна набавка бр.1.1.10/2017 НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
614 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
615 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега 1.1.7/2017
616 Одлука о додели уговора - Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги јн.бр. 1.3.21/2017
617 Одлука о додели уговора - Канцеларијски материјал јнмв бр. 1.1.3/2017
618 О Д Л У К А о додели уговора за јавну набавку мале вредности Радови на поправци атарских путева на територији општине Пожега
619 Питања и одговори у вези јавне набавке бр.1.3.17/2017– МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега
620 Одлука о додели уговора јавна набавка мале вредности Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације.

Страна 62 од 65, приказ 611 - 620 од 648 набавке