Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


611 Oдлука о измени уговора за јавну набавку електричне енергије
612 Одлука о додели уговора - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
613 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Радови на изградњи аутобуских стајалишта ЈНМВ бр. 1.3.36/2017
614 Питања и одговори везани за конкурсну документацију - Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта
615 Одлука о додели уговора за јавну набавку – Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
616 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку - Зимско одржавање улица и локалних путева на територији општине Пожега
617 Конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу
618 Одлука о измени уговора о јавној набавци Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
619 Одлука о додели уговора - Испитивање плодности и утврђивање присуства опасних материја у пољопривредном земљишту на територији општине Пожега
620 Одлука о додели уговора - Набавка дрва за огрев за потребе ОШ "Емилија Остојић" Пожега

Страна 62 од 77, приказ 611 - 620 од 770 набавке