Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


461 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јнмв 1.2.6/2018 - Анализа воде
462 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јнмв бр. 1.1.13/2018 - Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
463 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку радова - Асфалтирање тротоара у Златиборској улици и платоа поред кафића „Мали принц“
464 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1.1.3/2018- Гориво за службена возила Општинске управе Пожега
465 Oдлука о додели уговора у поступку јавне набавке :Набавка резервних делова за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
466 Oдлука о додели уговора у поступку јавне набавке :Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети
467 Oдлука о додели уговора у поступку јавне набавке :Набавка гума за путнички и теретни програм за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега
468 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку: Ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе луталице
469 Одлука о измени уговора за јавну набавку Зимско одржавање улица и локалних путева на територији општине Пожега
470 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку: Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе.

Страна 47 од 65, приказ 461 - 470 од 648 набавке