Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


451 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
452 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку бр. 1.1.4/2018 НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА
453 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
454 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
455 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Набавка личне заштитне опреме (ХТЗ-опрема)
456 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - Асфалтирање тротоара у Златиборској улици и платоа поред кафића „Мали принц“
457 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Мала Јежевица-Горња Добриња-Љутице-Милићево Село-Годовик
458 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе луталице
459 Измена конкурсне документације за јавну набавку: Набавка горива за возила ЈКП „Наш Дом“ Пожега
460 Питање и одговор у вези јавне набавке - Набавка горива за возила ЈКП „Наш Дом“ Пожега

Страна 46 од 65, приказ 451 - 460 од 648 набавке