Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


451 Одлука о додели уговора - НАБАВКА КОМБИ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ – БОЛНИЦЕ У ПОЖЕГИ
452 Одлука о додели уговора - Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега
453 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавнунабавку - ПРЕХРАМБЕНИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ПОЖЕГА јн.бр. 1.1.16/2017
454 Јавна набавка мале вредности бр. 1.1.2/2017 - Набавка противградних ракета
455 Питање и одговор у вези јавне набавке бр. 1.3.22/2017 - Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
456 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ - Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги
457 Јавна набавка бр. 1.3.16/2017 Уређење дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега
458 Одлука о додели уговора- Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега
459 Поправка и одржавање сливника и шахтова кишне канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/17
460 Јавна набавка мале вредности - Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега

Страна 46 од 53, приказ 451 - 460 од 529 набавке