Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


441 Одлука о додели уговора за јавну набавку,  Асфалтирање тротоара у Златиборској улици и платоа поред кафића „Мали принц“ 
442 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
443 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.3/2018 -Услуга превоза растреситог материјала на привремене депоније
444 Јавна набавка мале вредности, Услуга израде пројектне документације за изградњу новог дела дома ученика Пољопривредне школе
445 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка грађевинског материјала. ЈН бр.1.1.12/2018
446 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
447 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - за јавну набавку Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
448 Измена конкурсне документације Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
449 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
450 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА

Страна 45 од 68, приказ 441 - 450 од 673 набавке