Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


431 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара - ГАСНО УЉЕ
432 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку ОПРЕМЕ ЗА ОЗВУЧЕЊЕ
433 Питање и одговор за јавну набавку радова број 1.3.16/2017- Уређење дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега
434 Питања и одговори - за јавну набавку радова број 1.3.5/2017- Реконструкција локалног пута за Шеварице
435 Питање и одговор - јавна набавка радова број 1.3.5/2017- Реконструкција локалног пута за Шеварице
436 2. Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
437 2. Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
438 Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље)
439 Измена конкурсне документације јавне набавке Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево и Речице)
440 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Хобловање и лакирање спортског паркета уз обележавање терена у Спортској хали Пожега

Страна 44 од 53, приказ 431 - 440 од 529 набавке