Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


431 Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Електричне енергије
432 Јавна набавка:Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи
433 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Радови на изградњи надстрешнице на кошу за кукуруз за потребе Пољопривредне школе
434 ОДГОВОРИ НА ТРАЖЕНЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА у поступку јавне набавке: Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
435 Јавна набавка:Наставак радова на изградњи дела просторије за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега
436 Oдлукa о додели уговора за јавну набавку, Набавка горива за возила ЈКП "Наш Дом" Пожега
437 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Материјал за одржавање хигијене за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“ Пожега
438 Јавна набавка мале вредности, број јавне набавке 1.3.8/2018- Поправка заштитних и мостовских ограда на локалним путевима, регулисање отицања површинских вода на локалним путевима и улицама – израда линијских решетки, израда бетонских пропуста и канала
439 Одлука о додели уговора - Набавка гасног уља за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега
440 Додатно појашњење у вези јавне набавке бр.1.1.27/18– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Страна 44 од 65, приказ 431 - 440 од 648 набавке