Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


21 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка 7 пакета грађевинског материјала за избеглице. ЈН бр.1.1.6/18
22 Јавна набавка у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума - Услуга извођења екскурзија 2018/19 - ЈН бр. 1.2.1/2018
23 Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку - Услуга јавног превоза
24 Обавештење о закљученом оквирном споразуму у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда Набавка дрва за огрев за потребе Гимназије „Свети Сава“, ОШ „Петар Лековић“ и ОШ „Емилија Остојић“ Пожега ЈН бр. 1.1.33/2018
25 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуга: Услуга израде пројектне документације за изградњу моста у Тометином Пољу
26 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуга: Услуга израде пројектне документације за изградњу мостова у Великој Јежевици, Папратишту, Годовику и Горњој Добрињи. јн број 1.2.11/2018
27 О Д Л У К A о закључењу оквирног споразума у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда Набавка дрва за огрев за потребе Гимназије „Свети Сава“, ОШ „Петар Лековић“ и ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
28 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Набавка мазутног горионика за Домско одељење Центра за социјални рад Пожега Ј. Н. број 1.1.29/2018
29 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Услуга израде пројектне документације за санацију, адаптацију и реконструкцију објеката Дома Здравља у Пожеги. ЈН бр.1.2.5/2018
30 Јавна набавка велике вредности Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Емилија Остојић“, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега за партију 3 – Гасно уље - ЈН бр. 1.1.33/2018

Страна 3 од 45, приказ 21 - 30 од 447 набавке