Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


21 Одговор на питања за јавну набавку Реконструкција и адаптација објекта Културног центра, на кат.парцелама бр.191/1, 194/1, 192/1 и 192/2 КО Пожега у Пожеги. ЈН бр. 1.3.14/2019
22 ОДЛУКА о додели уговора за партију 1 и партију 2 за јавну набавку мале вредности Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети јн. бр. 1.3.2/2019
23 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе луталице
24 Питања и одговори везани за ЈН 1.2.2/19 - Израда идејног решења доградње, реконструкције, санације и адаптације Народне библиотеке у Пожеги
25 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе пољопривредника са територије општине Пожега. ЈН бр.1.1.5/2019
26 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - Изградња потисног цевовода Милаве-Шеварице и реконструкција постојећих објеката. - За партију 1 Изградња цевовода и пумпних станица
27 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Здравчићи-Врањани-Дражиновићи-Лопаш ЈН БР. 1.3.2/2019
28 Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Канцеларијског материјала јн бр. 1.1.1/2019
29 Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега
30 Одлука о додели уговора за јавну набавку: Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама и локалним путевима на територији Општине Пожега

Страна 3 од 53, приказ 21 - 30 од 529 набавке