Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


21 Одлука о додели уговора за јавну набавку - Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште
22 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Набавка енергената за потребе Гимназије „Свети Сава“, Техничке школе, ОШ „Петар Лековић“ и ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега
23 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ за потребеПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА" ПОЖЕГА. ЈН 1.1.4/2019
24 Одлука о измени уговора за јавну набавку Асфалтирање локалног пута Глумач – Миљаковина (до раскрснице за цркву) уз учешће грађана. ЈН бр.1.3.20/2018
25 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности: Набавка службеног аутомобила за потребе ОШ „Петар Лековић“
26 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ - Услуге спасилаца на градском базену - ЈН бр. 1.2.4/2019
27 Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за ЈНМВ - Набавка средстава за одржавање хигијене за потребе "Центра за социјални рад - Пожега" - ЈН бр. 1.1.12/2019
28 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Набавка лож уља за потребе Пољопривредне школе „Љубо Мићић“ Пожега
29 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку Медицински и санитетски материјал за потребе Центра за социјални рад Пожега. ЈН бр.1.1.23/2019
30 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Специјално возило за пражњење и чишћење канализационих система „Canal jet“. ЈН бр. 1.1.2/2019

Страна 3 од 65, приказ 21 - 30 од 648 набавке