Насловна | Јавне набавке | Јавне набавке
Јавне набавке


21 Одлука о додели уговора за јавну набавку - Анализа (студија) постојећег стања канализационог система на територији Општине Пожега
22 Одлука о измени уговора за јавну набавку Реконструкција моста у Речицама, 200м узводно од Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега. ЈН бр.1.3.12/2019
23 Одлука о измени уговора за јавну набавку Реконструкција моста у Речицама, код Шукине воденице на катастарској парцели број 1658 К.О. Речице, Општина Пожега. ЈН бр.1.3.11/2019
24 Одлука о додели уговора за јавну набавку Набавка возила за превоз живих животиња (паса луталица). ЈН бр.1.1.27/19
25 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Набавка рачунарске опреме за потребе Техничке школе Пожега
26 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуге: Рад грађевинске машине (булдожера) на градској депонији (сметлишту) на пословима разгртања и планирања смећа
27 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Услуга личног пратиоца детета
28 Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку Анализа (студија) постојећег стања канализационог система на територији Општине Пожега
29 Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци Електричне енергије за наручиоца ПУ "Олга Јовичић- Рита" Пожега
30 Oбавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку Набавка дрва за огрев за потребе Гимназије „Свети Сава“, ОШ „Петар Лековић“ и Техничке школе Пожега

Страна 3 од 77, приказ 21 - 30 од 770 набавке