Насловна | Архива | Архива
Архива


211 Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
212 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
213 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
214 ЈАВНИ ПОЗИВ послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години
215 Употребна дозвола ТС и прикључни кабловски вод - "Еуро-Фриго" д.о.о.
216 Употребна дозвола за стамбени објекат - Живко Шарац
217 Употребна дозвола за стамбени објекат - Желимир Младеновић
218 Јавни позив "Дивац пољопривредни фондови у општини Пожега"
219 Потврда "Путеви д.о.о." Ивањица за завршетак објекта хладњаче у конструктивном смислу
220 Закључак о исправци грешке ЈП "Дирекција за изградњу Ариље"

Страна 22 од 24, приказ 211 - 220 од 232 вести