Пожега
18. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
03.06.2023. 00:30

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За петак  09.06.2023. године, у 10.00 часова

У великој сали општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ОСАМНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПГР ПОЖЕГА И РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
 5. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА УСТАНОВИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ПРИБАВЉЕНУ УГОВОРОМ ОПУ: 844/22 ОД 30.12.2022. ГОДИНЕ
 6. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИНИЈА И ПОЛАЗАКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 7. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК, РЕД ВОЖЊЕ И СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ БЕСПЛАТНОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2023.ГОДИНУ
 9. ОДЛУКА О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈЕ СУ АКТИВНОСТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ
 10. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ И ИЗВЕШТАЈЕМ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
 12. ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 13. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ
 14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ – ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 15. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ“  ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ
 16. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 17. ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДУБОКО“  УЖИЦЕ БРОЈ 89/7 ОД 30.06.2015. ГОДИНЕ И 112/3 ОД 07.12.2017. ГОДИНЕ
 18. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 19. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА  ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ
 20. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА
 21. ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023.ГОДИНЕ ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ
 22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТО РЕГИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ
 23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 24. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
 25. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА
 26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СКЦ ПОЖЕГА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2022. ГОДИНУ
 27. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 28. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА  ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ
 29. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 30. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 31. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 32. ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 33. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
 34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА  

ПРЕДСЕДНИК СО,      

Славица Симовић      

 

Преузмите комплетан материјал за седницу

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10