Пожега
16. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
21.12.2022. 10:34

За уторак  27.12.2022. године, у 10.00 часова

У великој сали општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ШЕСНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ
 3. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ

(Сагласност Министарства финансија Републике Србије биће накнадно достављена)

 1. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
 3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈЕДНОКРАТНОЈ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД
 4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 5. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕКО НАСЕЉА „САВРЕМЕНО СЕЛО“ У КО ЉУТИЦЕ, ОПШТИНА ПОЖЕГА
 6. ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПРЕДЕОНЕ ЦЕЛИНЕ ТОМЕТИНО ПОЉЕ“
 7. ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКА О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКУ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И КОМУНАЛНОЈ ХИГИЈЕНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 11. ОДЛУКУ О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 12. ОДЛУКА О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈЕ СУ АКТИВНОСТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПОЖЕГА
 13. ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ У  ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ   (1/2 кп. 428/16 КО Пожега и ½ стамбеног објекта изграђеног на наведеној парцели – улица Димитрија Туцовића 24)
 14. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 15. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 16. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 17. ОДЛУКА О ОДЛАГАЊУ И НАЧИНУ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА, ТРЕТМАНА И БЕЗБЕДНОГ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ И КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА, ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 18. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 19. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА“ ЗА 2023. ГОДИНУ
 20. ПРОГРАМ  РАДА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЖЕГИ ЗА 2023/24 ГОДИНУ
 21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА ЗА 2023. ГОДИНУ
 22. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 23. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 24. ИЗВЕШТАЈ О ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУ ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
 25. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА РАДНУ 2022/2023 ГОДИНУ
 26. ИЗВЕШТАЈИ  О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2022. ГОДИНИ И ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2023. ГОДИНУ
 27. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА
 28. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ОДЛУКОМ О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ – ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА, у ликвидацији
 29. ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА ЗА ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
 30. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023. ГОДИНУ
 31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2023.ГОДИНУ
 32. РЕШЕЊЕ И ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 33. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
 34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА        

                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СО,      

                                                                                                                                                               Славица Симовић  

Преузмите комплетан материјал за седницу

 
maltepe escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
zlibrary
hot fuck in bed plus belle rousse au monde moti gand xxx hd video
casinositeleri.uk.com
deneme bonusu veren siteler redbullholdenracing.com bankoaltilim.com
deneme bonusu veren siteler
canlı bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
betebet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
casino siteleri
güvenilir casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
lesbian sex indian first sex Indian Hardcore Wife Homemade Blue Film Video
Bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
bets10