were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
12. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
15.03.2022. 09:06

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),

За понедељак  21.03.2022. године, у 10.00 часова

У великој сали општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ДВАНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА  МАНДАТА  ОДБОРНИКА
 2. ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКОГ ПРИЗНАЊА „7. АПРИЛ“ ЗА 2022. ГОДИНУ
 4. ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
 7. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ
 8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ
 9. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА  ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ
 10. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 11. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ
 12. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 13. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2021. ГОДИНИ
 15. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
 16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА        

 

                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СО,      

                                                                                                                                                                Славица Симовић      

Материјал за седницу (.зип формат) - Преузми