were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
10. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
20.12.2021. 02:30

За четвртак  23.12.2021. године, у 10.00 часова

У великој сали општине Пожега

с   а   з   и   в   а   м

ДЕСЕТУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

 

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА  ОДБОРНИКА
 2. ЗАПИСНИК СА  ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ
 4. ОДЛУКА О ПЕТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА  ЗА 2022. ГОДИНУ
 6. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ -ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2022. ГОДИНУ
 7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА
 9. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА
 10. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ 
 11. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ, ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 12. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ОДЛАГАЊА ОТПАДА ЗА 2022. ГОДИНУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
 13. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ
 14. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ, ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
 15. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ, ЈКП “НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 16. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
 17. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА
 18. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА
 19. ПРОГРАМ РАДА  СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
 20. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ СПОРТСКО КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА
 21. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА И ПЕНЗИОНЕРА, ПОЖЕГА
 22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“  ПОЖЕГA, ЗА ПЕРИОД ОД  01.09.2020. – 31.08.2021. ГОДИНЕ
 23. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА П.У. „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“  ПОЖЕГA, ЗА РАДНУ 2021/22. ГОДИНУ СА АНЕКСОМ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА – ПЛАН ШИРЕЊА ПРИМЕНЕ ОСНОВА ПРОГРАМА ПВО ГОДИНЕ УЗЛЕТА У ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА
 24. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ЈП -ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА – ПОЖЕГА  у ликвидацији-
 25. ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА
 26. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 27. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 28. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2022.ГОДИНУ
 29. ЗАКЉУЧАК О ПРИМЕНИ ОДЛУКЕ О РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 30. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ( материјал на седници)
 31. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА        

 ПРЕДСЕДНИК СО,      

                                                                                                                      Дејан Мркић     .

Mатеријал за седницу (.зип формат)  - Преузми