were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
5. Седница СО Пожега - дневни ред и материјал
04.03.2021. 23:12

На основу члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега ("Сл. лист општине Пожега" бр. 1/19),
за уторак 09.03.2021. године у 10,00 часова
у сали Културног центра Пожега

с а з и в а м
ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

 1. ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
 2. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 3. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ
 4. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКОГ ПРИЗНАЊА "7. АПРИЛ" ЗА 2021. ГОДИНУ
 5. ОДЛУКА О ПЛАЋАЊУ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ
 6. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" ПОЖЕГА
 7. ОДЛУКА О РЕДОВНОМ АЖУРИРАЊУ ПОДАТАКА О ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 8. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 9. ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ, АЖУРИРАЊУ И ПРИСТУПУ ПОДАЦИМА О ИМОВИНИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 10. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КП БР 428/16 СВЕ КО ПОЖЕГА
 11. ОДЛУКА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОКРЕТНОСТ БЛИЖЕ ОПИСАНУ КАО КП БР 1227 КО ПОЖЕГА У ПОВРШИНИ ОД 0,07,28ха
 12. ОДЛУКА О ПРИДРУЖИВАЊУ ИНИЦИЈАТИВИ "СПОРАЗУМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ"
 13. ОДЛУКА О ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИЦИМА ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
 14. ПРОГРАМ РАДА ТО РЕГИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ
 15. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 0Д 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
 16. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "РЗАВ" АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
 17. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА "РЗАВ" ЗА 2021. ГОДИНУ
 18. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП "РЗАВ" АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
 19. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "НАШ ДОМ" ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
 20. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА - ЈКП "НАШ ДОМ" ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 21. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ГРАЂЕВИНСКИХ УСЛУГА И РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА - ЈКП "НАШ ДОМ" ПОЖЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ
 22. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ВОДЕ II РЕДА У 2021. ГОДИНИ СА МИШЉЕЊЕМ ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД
 23. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА (2021-2025 ГОДИНЕ)
 24. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2021-2024
 25. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
 26. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

 

Преузмите комплетан материјал за седницу