were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пожега
Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пожега
16.05.2022. 14:51

На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број 01 број 111-1/22 од 13.05.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехичких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде 01 број 110-8/22 од 20.04.2022. године, општина Пожега дана 16.05.2022. године расписује,

Јавни конкурс

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Пожега

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Пожега за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), а у складу са чланом 15 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехичких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде (у даљем тексту: Правилник), расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Пожега. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Пожега.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за породичне куће и станове.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће.

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће.

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

  1. Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

      - U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

      - U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

  1. Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема       техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

  1. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
  2. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

 

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног позива - Преузми

Прилог 1 - Преузми

Прилог 2 - Преузми

Прилог 3 - Преузми

Прилог 4 - Преузми