were clearly at half-mast. The latest yearly results of the group reported that sales decreased by 4% and operating profit was down by no less than 14%. Even worse, paneraireplica.co replicahublot.cc the central tourbillon cage with four organs attached, which went into production in 1916. The original gold buckle is included with the sale: Re-use that Hirsch on a Longines or Tissot! cartierreplicawatches.co replicabreitling.co The original GMT-Master was introduced in 1954 as part of Rolexs professional watch collection. It has a robust appearance that suits the lifestyle of air captains and frequent travelers alike.

Пожега
Насловна | Ј А В Н И     К О Н К У Р С за доделу средстава црквама и верским заједницама са седишитем на територији општине Пожега за 2022. годину
Ј А В Н И     К О Н К У Р С за доделу средстава црквама и верским заједницама са седишитем на територији општине Пожега за 2022. годину
11.05.2022. 12:17

На основу члана 32 и члана 44 Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), члана 55 Статута општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“, број 1/19), члана 6 Правилника о критеријумима, начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама (01 бр. 08-1/18 од 18.06.2018. године)  и Oдлукe о буџету општине Пожега за 2022. годину („Сл. лист општине Пожега“, број 19/21 и 3/22) председник општине Пожега 11.05.2022. године, расписује   

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за доделу средстава црквама и верским заједницама

са седишитем на територији општине Пожега за 2022. годину

  1. Предмет Јавног конкурса

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава цркавама и верским заједницама са седиштем на територији општине Пожега за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Пожега за 2022. годину.

  1. Намена и износ опредељених средстава

Средства намењена за финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница одобравају се за:

  1. Изградњу, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката

  2. Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката

  3. Обнову икона, иконостаса и других црквених реликвија

  4. Обележавање традиционалних годишњица и организовање манифестација

везаних за рад и историју црквене – верске заједнице

  1. Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву – верску заједницу

За финансирање и суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница  опредељена су средства у износу од 4.000.000,00 динара.

  1. Право на доделу средстава

Право на доделу средстава могу остварити подносиоци који испуњавају следеће услове:

1. Да подносилац пријаве има статус цркве или верске заједнице (доказ: потврда или уверење надлежног органа Српске православне цркве – Српске православне Епархије Жичке или друге верске заједнице на територији Републике Србије)

2.Да подносилац има седиште на територији општине Пожега

Носилац програма/пројекта може учествовати на Конкурсу само са једним предлогом програма/пројекта. Изабрани програм/пројекат који се финансира или суфинансира средствима из буџета општине Пожега мора се реализовати до краја текуће буџетске године.

Пратећа документација:

Комплетан текст Јавног конкурса - Преузми

Образац 1, Предлог пројекта - Преузми

Образац 2, Буџет пројекта - Преузми

Образац 3, Извештај о утрошку - Преузми